1
00:00:06,423 --> 00:00:12,679
LEGENDA JMÉNEM HERCULES

2
00:00:19,770 --> 00:00:21,438
- Tak na zdraví.
- Na zdraví.

3
00:00:24,483 --> 00:00:26,693
Hercules byl zotročený
afroamerický šéfkuchař

4
00:00:26,777 --> 00:00:28,278
u prezidenta Washingtona.

5
00:00:28,362 --> 00:00:31,907
Prezidentův dům byl
ve Filadelfii v Pensylvánii.

6
00:00:31,990 --> 00:00:34,326
Byl to skvělý šéfkuchař.

7
00:00:35,452 --> 00:00:38,080
Lidé,
kteří jedli ve Washingtonově rezidenci,

8
00:00:38,163 --> 00:00:42,167
ve svých knihách, denících a dopisech
tamní jídlo vychvalovali.

9
00:00:43,126 --> 00:00:47,881
Vařil tak dobře, že si každoročně
přivydělával tím, že prodával zbytky.

10
00:00:47,965 --> 00:00:50,425
A za ty peníze si kupoval oblečení.

11
00:00:50,509 --> 00:00:54,555
Říkalo se o něm, že po směně
se rád oblékl do hezkých šatů

12
00:00:54,638 --> 00:00:57,307
a se zlatou holí se procházel po městě.

13
00:00:57,391 --> 00:00:59,476
Takže byl opravdu mimořádný.

14
00:01:00,394 --> 00:01:03,772
Jak Washington zajistil,
že Hercules zůstal zotročen?

15
00:01:03,855 --> 00:01:07,693
Když si Washington zavolal Herculese
z Mount Vernon do Filadelfie,

16
00:01:07,776 --> 00:01:08,902
byl v tom háček.

17
00:01:09,486 --> 00:01:13,240
Zákon říkal, že pokud zotročený
pobývá na půdě Pensylvánie

18
00:01:13,323 --> 00:01:16,034
po dobu šesti měsíců nebo déle,
je automaticky volní.

19
00:01:17,661 --> 00:01:20,831
Takže vždycky ve Filadelfii sbalil
všechny zotročené lidi

20
00:01:20,914 --> 00:01:23,000
a odvezl je zpátky na Mount Vernon,

21
00:01:23,083 --> 00:01:26,795
lhůta se začala počítat nanovo
a následně je přivezl zpátky.

22
00:01:28,005 --> 00:01:30,799
Bál se Washington, že Hercules uteče?
........