1
00:00:04,291 --> 00:00:07,750
Jak to, že jsi vzhůru tak brzy?
Pracuješ už i v neděli?

2
00:00:07,833 --> 00:00:09,333
Nasnídej se.

3
00:00:09,416 --> 00:00:11,958
Jsi kost a kůže.

4
00:00:12,041 --> 00:00:15,000
Vězeňská kuchyně není nic moc.

5
00:00:15,083 --> 00:00:18,125
Nepovídej. Ve vězení vaří dobře.

6
00:00:18,208 --> 00:00:20,208
Tvůj otec tam přibral.

7
00:00:20,291 --> 00:00:23,708
Jasně, protože byl práskač.

8
00:00:23,791 --> 00:00:27,333
- Trochu úcty k otci.
- Byl pěkně mazanej.

9
00:00:27,416 --> 00:00:29,166
Jez, musíš na mši.

10
00:00:30,416 --> 00:00:32,833
Tvůj otec si ji nikdy nenechal ujít.

11
00:00:32,916 --> 00:00:36,750
Svý nejlepší podfuky
spáchal právě v kostele.

12
00:00:36,833 --> 00:00:39,958
- Kurva!
- Volals mě?

13
00:00:40,041 --> 00:00:44,125
Ne, spadl mi tiket do kafe.

14
00:00:44,208 --> 00:00:46,958
Nešiko!

15
00:00:47,041 --> 00:00:50,083
Máš olšový ruce.

16
00:00:50,166 --> 00:00:52,458
Jsi jak malej.

17
00:00:53,791 --> 00:00:55,708
Oběd bude v jednu.

18
00:00:55,791 --> 00:00:59,708
- Volal Nosál.
- Jo, bude můj parťák.

19
00:00:59,791 --> 00:01:02,250
Výborně, je to gentleman,

20
00:01:02,333 --> 00:01:04,416
na úrovni,

21
00:01:04,500 --> 00:01:06,750
a nesází jako ty.

22
00:01:06,833 --> 00:01:09,208
Ve dvě tě vyzvedne a pojedete na letiště.

23
00:01:09,291 --> 00:01:11,916
Budou „prdlavý“ špagety.

24
00:01:12,000 --> 00:01:14,791
Proč? Přijde teta Fernanda?
........