1
00:00:07,000 --> 00:00:09,625
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,125 --> 00:00:14,333
Odin - Král bohů.

3
00:00:14,417 --> 00:00:17,542
Obětoval své oko,
aby získal věčnou moudrost

4
00:00:17,625 --> 00:00:20,458
a viděl do minulosti i budoucnosti.

5
00:00:20,542 --> 00:00:22,833
Otec Thora a pokrevní bratr Lokiho.

6
00:00:44,500 --> 00:00:45,667
Magne, počkej!

7
00:01:09,958 --> 00:01:11,208
Stůj!

8
00:01:14,917 --> 00:01:16,167
Já tě zabiju.

9
00:01:17,375 --> 00:01:19,000
Všechny vás zabiju!

10
00:01:19,875 --> 00:01:21,708
- Tohle dělat nemůžeš.
- Co se děje?

11
00:01:21,792 --> 00:01:24,667
- Už ani slovo.
- Magne, počkej!

12
00:01:25,292 --> 00:01:27,667
Co vyvádíš? Myslela jsem, že se lepšíš.

13
00:01:27,750 --> 00:01:29,458
Drž hubu!

14
00:01:29,542 --> 00:01:32,208
- Máme zavolat policii?
- Ne. Já ho znám.

15
00:01:32,292 --> 00:01:33,333
Neděje se to poprvé.

16
00:01:33,417 --> 00:01:37,583
Neposlouchejte ji.
Dělají, co se jim nejvíc hodí!

17
00:01:38,625 --> 00:01:41,042
- Pojď pryč.
- Ne!

18
00:01:42,333 --> 00:01:44,167
Všechny vás zabiju.

19
00:01:45,250 --> 00:01:48,042
Nás neporazíš.

20
00:01:50,917 --> 00:01:52,500
Magne, tak pojď.

21
00:01:53,542 --> 00:01:56,000
Tohle nemůžeš dělat na ulici.

22
00:01:56,083 --> 00:01:59,500
Co tě to napadlo? Vážně…

23
00:02:03,625 --> 00:02:04,708
Chudák.

24
00:02:14,000 --> 00:02:18,458
........