1
00:00:02,169 --> 00:00:05,339
Tak fajn, lidi. Vím, že chcete domů,

2
00:00:05,422 --> 00:00:07,591
ale nejdřív musíme něco dořešit.

3
00:00:07,674 --> 00:00:12,262
Všichni jste dělali nový test
k posouzení vlastních kompetencí.

4
00:00:12,346 --> 00:00:16,475
Poté jste dostali
přehled svých předností, nedostatků

5
00:00:16,558 --> 00:00:19,019
a možností, jak optimalizovat svou roli.

6
00:00:19,102 --> 00:00:22,022
Ty dokumenty jste měli podepsat a vrátit.

7
00:00:22,105 --> 00:00:24,358
Je to jednoduché. Tak jednoduché,

8
00:00:24,441 --> 00:00:29,488
že to zvládli všichni zaměstnanci <i>MQ</i>
až na vás, co jste tady.

9
00:00:29,571 --> 00:00:34,243
Nepochybně máte své důvody,
proč jste ten snadný postup nedodrželi,

10
00:00:34,326 --> 00:00:37,663
ale dokud to nebude podepsané,
nemůžeme odejít.

11
00:00:37,746 --> 00:00:42,751
Tak se chovejme jako rozumní dospělí
a podepišme je, ať můžeme domů.

12
00:00:43,335 --> 00:00:44,336
Souhlas?

13
00:00:46,129 --> 00:00:47,422
- Ne.
- Ne.

14
00:00:47,506 --> 00:00:50,384
Ten test je problém.

15
00:01:07,609 --> 00:01:09,403
Zkusíme to znovu.

16
00:01:09,486 --> 00:01:13,949
Podle pravidel bych si měla vyslechnout
obavy každého z vás,

17
00:01:14,032 --> 00:01:16,159
ale než se do toho pustíme,

18
00:01:16,243 --> 00:01:20,789
nabízím každému, kdo to teď podepíše,
tři dny dovolené.

19
00:01:21,623 --> 00:01:22,791
Prodáno.

20
00:01:22,875 --> 00:01:24,668
Na to já slyším.

21
00:01:24,751 --> 00:01:26,211
Cancúne, už jedu.

22
00:01:28,338 --> 00:01:30,632
Vidíte? Takhle jednoduché to je.

23
00:01:30,716 --> 00:01:32,634
- Podepíšete to…
........