1
00:00:00,230 --> 00:00:03,930
preklad Five By Five
časovanie GEES

2
00:00:09,710 --> 00:00:10,470
Saku!

3
00:00:10,470 --> 00:00:11,530
Začíname aj tento týždeň.

4
00:00:11,530 --> 00:00:13,310
Soko Magattara Sakurazaka?
Sme vaši hostitelia Sawabe a

5
00:00:13,310 --> 00:00:13,910
Tsuchida.

6
00:00:13,910 --> 00:00:15,200
onegaishimasu

7
00:00:15,200 --> 00:00:17,710
A toto sú Sakura-chan!

8
00:00:25,290 --> 00:00:26,310
Sawabe-san

9
00:00:26,490 --> 00:00:28,730
všetko najlepšie k narodeninám!

10
00:00:29,250 --> 00:00:30,620
arigatou gozaimasu

11
00:00:30,620 --> 00:00:31,890
Takže,

12
00:00:31,890 --> 00:00:34,650
ohlásme, čo je dnes na programe.

13
00:00:34,650 --> 00:00:35,730
Karin-chan onegaishimasu

14
00:00:36,130 --> 00:00:37,730
Na dnešnej šou,

15
00:00:37,730 --> 00:00:39,730
oslava Sawabeho 35-ky

16
00:00:39,730 --> 00:00:42,290
Majstrovstvá kráľa Sawabe.

17
00:00:43,300 --> 00:00:45,270
Gratulujeme.

18
00:00:45,580 --> 00:00:46,730
Kráľ Sawabe!

19
00:00:46,730 --> 00:00:50,130
Akosi v tom necítim veľkú motiváciu.

20
00:00:50,130 --> 00:00:51,220
[Nízke napätie.]

21
00:00:51,270 --> 00:00:54,180
Oslava? "Gratulujeme" takmer...

22
00:00:54,180 --> 00:00:57,620
"Gratulujeme" takmer nebolo počuť.
[Zásadný problém.]

23
00:00:57,670 --> 00:01:01,110
Dôvod je ten, že pred začiatkom tohoto natáčania,

24
00:01:01,110 --> 00:01:02,690
mali veľa rôzneho fotenia.

25
........