1
00:00:00,284 --> 00:01:01,962
{\an8}<i>V minulém díle jste viděli.</i>

2
00:00:07,007 --> 00:00:09,257
<i>Říkal jsi, že jsem v bezpečí.</i>

3
00:00:09,300 --> 00:00:10,720
Žádné mrtvoly.

4
00:00:10,760 --> 00:00:12,350
Udělám, co musím.

5
00:00:13,572 --> 00:00:15,117
FBI, otevřete dveře!

6
00:00:15,841 --> 00:00:16,925
Odpalte dveře.

7
00:00:19,227 --> 00:00:20,397
Výbuch, výbuch!

8
00:00:21,896 --> 00:00:23,106
<i>Položte zbraň!</i>

9
00:00:23,189 --> 00:00:24,967
<i>Nehýbejte se, ne!</i>

10
00:00:27,795 --> 00:00:29,608
Dokument obsahuje symboly
a kombinace znaků,

11
00:00:29,696 --> 00:00:31,907
<i>které jsem nikdy předtím neviděl.</i>

12
00:00:31,907 --> 00:00:33,325
Mohl bych si to vzít s sebou

13
00:00:33,325 --> 00:00:34,284
a analyzovat to doma?

14
00:00:34,284 --> 00:00:35,793
Ne, to bychom porušili protokol.

15
00:00:35,869 --> 00:00:38,579
Ale mohu se zeptat.
Počkejte.

16
00:00:39,914 --> 00:00:42,268
<i>Úřady potvrdili
smrt osmi agentů FBI</i>

17
00:00:42,292 --> 00:00:44,212
<i>během ničivé exploze skladiště</i>

18
00:00:44,252 --> 00:00:45,882
<i>ve východním Los Angeles.</i>

19
00:00:58,717 --> 00:00:59,919
<i>Pohřbil jsi mě zaživa.</i>

20
00:01:06,232 --> 00:01:08,072
Řekl, že mi zavolá.

21
00:01:12,197 --> 00:01:14,447
Nechci, aby byl mrtvý.

22
00:01:14,491 --> 00:01:16,701
Já vím, zlato, vím.

23
00:01:23,792 --> 00:01:26,424
Řekl, že mi zavolá.

24
00:01:27,613 --> 00:01:28,631
To není fér.

25
........