1
00:01:01,075 --> 00:01:06,331
MARE Z EASTTOWNU

2
00:01:07,081 --> 00:01:09,292
7. ČASŤ
SVIATOSŤ

3
00:01:34,233 --> 00:01:35,652
Stále nič?

4
00:01:36,069 --> 00:01:39,572
Nedvíha to.
Ani vysielačku v aute.

5
00:01:40,031 --> 00:01:42,450
Zavolajte na tamojšiu stanicu.
Vysvetlite im situáciu,

6
00:01:42,533 --> 00:01:45,286
nech k tej chatke
pošlú hliadky.

7
00:01:45,411 --> 00:01:46,704
Rozumiem.

8
00:01:58,174 --> 00:01:59,801
Odkiaľ máš tú fotku?

9
00:01:59,801 --> 00:02:02,679
Našla som ju
v Erininom denníku.

10
00:02:03,012 --> 00:02:06,391
Dylan Hinchey vie, že
John Ross je DJov otec?

11
00:02:06,474 --> 00:02:09,227
Nie. Fotku som
pred ním ukryla.

12
00:02:10,895 --> 00:02:14,357
Stále si mi nepovedala,
prečo ste tie denníky spálili.

13
00:02:14,440 --> 00:02:15,692
Bol to môj nápad.

14
00:02:16,484 --> 00:02:20,196
Keby ste ich našli, možno
by ste v nich niečo objavili.

15
00:02:20,989 --> 00:02:22,407
Napríklad čo?

16
00:02:23,741 --> 00:02:24,951
Toto.

17
00:02:25,702 --> 00:02:28,121
Kto je DJov skutočný otec.

18
00:02:28,288 --> 00:02:30,748
Dylan chcel, aby si ho
jeho rodičia nechali.

19
00:02:31,541 --> 00:02:34,794
Vraj by im to zlomilo srdce,
keby o neho prišli.

20
00:02:34,919 --> 00:02:36,296
To je jeho dôvod.

21
00:02:36,546 --> 00:02:37,755
A tvoj?

22
00:02:39,007 --> 00:02:42,010
Erin by si to tak želala.

23
........