1
00:00:00,000 --> 00:00:01,900
<i>V predchádzajúcich častiach ...</i>

2
00:00:00,040 --> 00:00:02,279
Myslím, že im budeme musieť dať, čo chcú.

3
00:00:02,280 --> 00:00:03,799
Nemám päť tisíc!

4
00:00:03,800 --> 00:00:06,399
Máme nejaké úspory.
Bolo to na dovolenku.

5
00:00:06,400 --> 00:00:08,519
Mám z toho hrozný pocit.

6
00:00:08,520 --> 00:00:10,719
Sľubujem, vrátim ti to hneď, ako to bude možné.

7
00:00:10,720 --> 00:00:12,879
Aj ja. Nájdem spôsob na splatenie môjho podielu.

8
00:00:12,880 --> 00:00:15,239
Chcú, aby sme im nechali peniaze
dnes večer pod mostom Maddox Street.

9
00:00:15,240 --> 00:00:18,119
A čo ak je to Tish?
Videla nás s Jackom.

10
00:00:18,120 --> 00:00:19,639
Uhryzol ťa?

11
00:00:19,640 --> 00:00:21,959
Nenávidela som ho. Som rada, že je mŕtvy.

12
00:00:21,960 --> 00:00:23,199
Jackov mobil zmizol?

13
00:00:23,200 --> 00:00:24,639
Budeme musieť prehľadať jeho izbu.

14
00:00:24,640 --> 00:00:27,199
A prečo by som mal pomáhať polícii,
keď mi ho nedovolia ani pochovať?

15
00:00:27,200 --> 00:00:29,239
Je to prehistorická kamera, ale funguje.

16
00:00:29,240 --> 00:00:31,040
Budem si musieť vziať vaše pevné disky.

17
00:00:34,600 --> 00:00:36,119
Ako sa má vaša žena?

18
00:00:36,120 --> 00:00:37,520
Všetko najlepšie k narodeninám!

19
00:00:38,720 --> 00:00:41,719
Je cenné prepojenie na pivovar,
tak ju využite.

20
00:00:41,720 --> 00:00:43,519
Musím ti niečo povedať.

21
00:00:43,520 --> 00:00:45,279
V Jackovej izbe by mohlo byť vysvetlenie,

22
00:00:45,280 --> 00:00:47,199
čo robil v tom lese.

23
00:00:47,200 --> 00:00:49,480
Je to zásah do jeho súkromia!

24
00:00:51,080 --> 00:00:53,039
Prišla Jackova pitevná správa.
........