1
00:00:03,060 --> 00:00:04,900
"Jakékoliv spojení postav
a skutečnými událostmi..."

2
00:00:04,980 --> 00:00:06,980
"v seriálu a realitou
je čistou náhodou."

3
00:00:09,860 --> 00:00:12,420
Říkal jsem ti, že jsem jako dítě
organizoval turnaje v backgamonu?

4
00:00:12,500 --> 00:00:14,700
- Ne.
- Každý víkend,

5
00:00:14,780 --> 00:00:17,660
- byl jsem místní šampión.
- Házej.

6
00:00:18,260 --> 00:00:20,500
Jedna, dva, tři, čtyři.

7
00:00:20,580 --> 00:00:23,300
Lidé si myslí,
že je to hra o štěstí,

8
00:00:23,380 --> 00:00:25,712
ale kdepak, jde o logiku.
Házení kostkou nemá význam.

9
00:00:25,762 --> 00:00:26,980
No jasně.

10
00:00:27,060 --> 00:00:29,453
Jistě, vše záleží na soupeři.
Například ty.

11
00:00:29,740 --> 00:00:32,660
- Co já?
- Jsi takzvaný náladový a odvážný typ.

12
00:00:32,740 --> 00:00:35,500
Pracuješ srdcem, ale nemáš trpělivost,
a nemáš žádnou taktiku.

13
00:00:35,580 --> 00:00:37,729
Proč, ty máš taktiku?

14
00:00:38,420 --> 00:00:42,260
Já létám jako motýl
a kousám jako had.

15
00:00:42,340 --> 00:00:44,940
Vzadu to mám pokryté
a vpředu výbušně útočím.

16
00:00:45,020 --> 00:00:47,980
Mistra Sun jsi četl?

17
00:00:48,060 --> 00:00:50,460
- Cože?
- Kniha, "Umění války".

18
00:00:50,540 --> 00:00:52,180
Viděl jsem film.

19
00:00:52,260 --> 00:00:55,500
Předstírat slabost vyžaduje sílu.

20
00:00:58,180 --> 00:00:59,660
Haló?

21
00:00:59,740 --> 00:01:02,420
Ano? Ne, nejsem otec.

22
00:01:02,500 --> 00:01:05,149
Jeho matka se odstěhovala,
........