1
00:00:55,856 --> 00:00:56,857
Slyšíš něco?

2
00:03:56,136 --> 00:03:57,771
- Doktor True?
- Solo?

3
00:03:57,838 --> 00:03:59,907
Ano, já jsem Solo
a tohle je Kuryakin.

4
00:03:59,973 --> 00:04:01,875
Pane Kuryakine.

5
00:04:01,942 --> 00:04:03,577
Jak víte, pánové,

6
00:04:03,644 --> 00:04:05,613
zasvětil jsem svůj život...

7
00:04:05,679 --> 00:04:08,482
abych zmírnil
nedostatek vody ve světě...

8
00:04:08,549 --> 00:04:09,950
čištěním mořské vody.

9
00:04:10,017 --> 00:04:11,151
Odsolováním.

10
00:04:11,218 --> 00:04:14,154
Víme také, že vaše laboratoř
byla dvakrát vykradena.

11
00:04:14,221 --> 00:04:16,390
Jistě se nemýlíme, že zloději
nemohli jít po ničem jiném,

12
00:04:16,457 --> 00:04:18,559
než po vaší technologii
na odsolování?

13
00:04:18,626 --> 00:04:21,795
Nemýlíte, pane Solo, a já jsem
přijal odpovídající opatření.

14
00:04:21,862 --> 00:04:24,064
Naši nepřátelé by museli jít
hledat na všechny čtyři světové strany,

15
00:04:24,131 --> 00:04:26,266
aby našli to, co jsem objevil.

16
00:04:27,067 --> 00:04:29,002
Tak jsme tu, pánové.

17
00:04:43,050 --> 00:04:46,687
Koncentrovaná esence
z obyčejné mořské vody.

18
00:04:46,754 --> 00:04:50,123
Koncentrátor je
v této tlakové komoře.

19
00:04:50,190 --> 00:04:53,226
Je vystaven bombardování
gama částicemi.

20
00:04:56,096 --> 00:04:57,931
Co se děje?

21
00:04:57,998 --> 00:04:59,333
To nic není.

22
00:05:07,207 --> 00:05:09,977
Až uvidíte konečný
výsledek tohoto procesu,

........