1
00:00:06,000 --> 00:00:09,920
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,000 --> 00:00:16,960
NOVÉ NEPOKOJE V MADRIDU
ÚTOKY NA POBOČKY BANCO INDUSTRIAL

3
00:00:17,040 --> 00:00:19,720
<i>V Madridu dnes</i>
<i>v noci opět propukly nepokoje.</i>

4
00:00:19,800 --> 00:00:23,880
<i>Došlo k několika útokům</i>
<i>na pobočky Banco Industrial de Madrid.</i>

5
00:00:23,960 --> 00:00:26,680
<i>Přestože banka zatím nevydala prohlášení,</i>

6
00:00:26,760 --> 00:00:28,880
<i>veřejnost je již pobouřena.</i>

7
00:00:28,960 --> 00:00:31,880
<i>Dvě politické strany již vystoupily</i>

8
00:00:31,960 --> 00:00:33,280
<i>a požadují vysvětlení.</i>

9
00:00:33,360 --> 00:00:36,160
<i>Stejně tak svaz podnikatelů</i>
<i>a bankovní asociace.</i>

10
00:00:36,720 --> 00:00:40,840
<i>Myslíte, že to nebude mít následky?</i>
<i>Že nám Banco Industrial poděkuje?</i>

11
00:00:41,640 --> 00:00:44,800
Co si ten stařec myslel,
když tě ustanovil dědicem?

12
00:00:44,880 --> 00:00:45,800
Je mi to jedno.

13
00:00:46,320 --> 00:00:50,040
Možná že příčina té deprese
nakonec napadla i jeho neurony.

14
00:00:50,120 --> 00:00:51,200
- Nevím.
- Enrique!

15
00:00:52,240 --> 00:00:53,520
To nebylo nutné.

16
00:00:53,600 --> 00:00:55,440
Sabino, víš stejně jako já,

17
00:00:55,520 --> 00:00:58,720
že by si tu všichni oddechli,
kdyby Víctor zůstal v Galícii

18
00:00:58,800 --> 00:01:00,680
a opatroval tátovu zahrádku.

19
00:01:00,760 --> 00:01:03,000
A že by se bez tebe nikam nedostal.

20
00:01:05,280 --> 00:01:08,240
Už mě ty tvé socanské ideály nebaví.

21
00:01:09,080 --> 00:01:12,960
Taky mě kurva unavuje
držet <i>El Observador</i> uměle při životě.

22
00:01:13,520 --> 00:01:15,880
Ty staré, zatuchlé a ztrátové noviny,

23
00:01:15,960 --> 00:01:18,920
........