1
00:00:47,199 --> 00:00:50,007
Ve světe podobném našemu se díky
genetickým experimentům

2
00:00:50,084 --> 00:00:52,628
zrodil pokročilý druh Homo sapiens

3
00:00:52,628 --> 00:00:56,732
známý jako Bratrstvo.

4
00:01:00,295 --> 00:01:03,671
Tyto vyšší bytosti žili v harmonii s lidstvem
celá staletí,

5
00:01:03,674 --> 00:01:07,874
dokud se nenarodil jeden, který by
mohl ohrozit mír a změnit svět.

6
00:01:13,508 --> 00:01:16,623
Vidíš tady tohle?
Tohle musíš hledat.

7
00:01:17,183 --> 00:01:22,096
Genetické mutace.
Nevíme jak se ten virus aktivuje.

8
00:01:24,013 --> 00:01:27,648
Tento virus hraje velkou, nám
neznámou roli, při narození Bratra.

9
00:01:28,207 --> 00:01:31,883
Protože mutace nastává zřídkakdy.

10
00:01:32,163 --> 00:01:33,881
A jen u mužů.

11
00:01:37,196 --> 00:01:38,514
Zvláštní, že?

12
00:01:39,152 --> 00:01:40,471
Zvláštní?

13
00:01:41,151 --> 00:01:44,427
Že bůh vybral takový ponižující
nástroj pro zázrak.

14
00:01:45,668 --> 00:01:47,663
Nemusíte se bát.

15
00:01:47,744 --> 00:01:50,939
Bratrstvo se o něho postará.
Vychovají ho v církvi.

16
00:01:51,020 --> 00:01:53,057
Je to opravdu požehnání.

17
00:01:53,137 --> 00:01:57,450
Nebude nic postrádat.
Na rozdíl od nás.

18
00:02:25,578 --> 00:02:29,093
Silusy, to je tvůj bratr.

19
00:02:29,771 --> 00:02:34,525
Protože máte stejnou matku,
budeš mu pomáhat až bude vyrůstat.

20
00:02:34,606 --> 00:02:37,363
Dáme mu jméno Edgar.

21
00:02:38,279 --> 00:02:39,678
Silusy...

22
00:02:48,532 --> 00:02:50,651
Vítej na světe, můj malý Bratře.

23
00:03:01,195 --> 00:03:04,113
........