1
00:00:09,051 --> 00:00:13,264
POBŘEŽÍ KÓČINU
INDIE

2
00:00:26,569 --> 00:00:28,195
Za jak dlouho budeme v Kóčinu?

3
00:00:28,279 --> 00:00:29,739
Za hodinku.

4
00:00:29,822 --> 00:00:32,658
Zavaříme motor,
jestli pojedeme takhle rychle.

5
00:00:32,742 --> 00:00:36,328
<i>Tady pobřežní stráž.</i>
<i>Identifikujte se. Přepínám.</i>

6
00:00:37,455 --> 00:00:39,290
Vysílačky si nevšímej.

7
00:00:40,541 --> 00:00:41,959
<i>Identifikujte se!</i>

8
00:00:42,042 --> 00:00:44,587
-Plnou parou vpřed.
-A vykašlu se na stráž?

9
00:00:44,920 --> 00:00:47,631
Říkám ti plnou parou vpřed, šmejde.

10
00:00:47,715 --> 00:00:50,134
Jinak skončíš jako kapitán.

11
00:00:50,217 --> 00:00:52,303
Zrychli, ty sráči.

12
00:00:57,892 --> 00:01:00,227
Asife, co to děláš?

13
00:01:00,853 --> 00:01:03,564
Nepleť se do toho, Múso. Vím, co dělám.

14
00:01:10,905 --> 00:01:12,698
Hajzl jeden.

15
00:01:14,283 --> 00:01:16,744
Říkal jsem ti, že nemáme unášet loď.

16
00:01:16,827 --> 00:01:18,370
Zmlkni, Múso, drž hubu!

17
00:01:18,454 --> 00:01:22,666
Měli jsme ještě pár dní
zůstat na Lakadivách.

18
00:01:22,750 --> 00:01:25,127
Asife, měli jsme čekat
na vhodnější příležitost.

19
00:01:25,169 --> 00:01:27,671
Říkám ti to naposled, Múso.
Nepleť se do toho.

20
00:01:27,755 --> 00:01:28,839
Já tady velím.

21
00:01:28,923 --> 00:01:31,842
Abu, ty jsi strojař. Umíš opravit motor?

22
00:01:38,891 --> 00:01:41,894
My jim ukážeme.

23
00:01:41,977 --> 00:01:43,979
Překvapíme je!

24
........