1
00:00:04,564 --> 00:00:08,833
Nejdůležitějším slovem
na stanici 51 je komunita.

2
00:00:08,858 --> 00:00:11,892
Když komunita zavolá, odpovíme.

3
00:00:11,928 --> 00:00:14,167
Na stanici by mohly nastat změny.

4
00:00:14,203 --> 00:00:16,097
- Dobré změny?
- To ještě nevím.

5
00:00:16,132 --> 00:00:18,137
Hledám něco,
co nikdy nemůžu mít.

6
00:00:18,162 --> 00:00:21,238
Je očividné, že mezi tebou
a Caseym něco je.

7
00:00:21,263 --> 00:00:22,810
Jsem zamilovaný do tebe, Sylvie.

8
00:00:22,835 --> 00:00:24,364
A i kdyby to nic nezměnilo,

9
00:00:24,399 --> 00:00:26,533
potřebuju, abys to věděla.

10
00:00:26,558 --> 00:00:28,225
Chci s vámi dvěma mluvit

11
00:00:28,250 --> 00:00:29,847
o budoucnosti Kiddové.

12
00:00:29,872 --> 00:00:31,571
Na 51 nejsou žádná volná místa.

13
00:00:31,607 --> 00:00:34,307
Bude muset jít jinam.

14
00:00:34,332 --> 00:00:36,132
Nechci, abys mě někdy opustila.

15
00:00:36,157 --> 00:00:37,812
Stello Kiddová,

16
00:00:38,413 --> 00:00:40,280
vezmeš si mě?

17
00:00:40,315 --> 00:00:42,523
Jasně, že jo. Vezmu.

18
00:00:58,619 --> 00:01:01,411
- To jsou Rolexky po tvém strýci?
- Jo.

19
00:01:01,436 --> 00:01:03,680
Chystáš se je nosit, nebo prodat?

20
00:01:03,705 --> 00:01:05,007
To ještě nevím.

21
00:01:05,474 --> 00:01:07,507
Hodně jsem o těch hodinkách
přemýšlel.

22
00:01:07,543 --> 00:01:11,640
Můj strýc je nosil ještě 50 let
po tom, co jeho žena zemřela.

23
00:01:12,181 --> 00:01:13,432
Byl věrný.

24
........