1
00:00:29,120 --> 00:00:32,920
UMÍRNĚNOST

2
00:00:51,120 --> 00:00:53,000
Mluví španělsky?

3
00:00:53,640 --> 00:00:55,080
Co říkal?

4
00:00:57,160 --> 00:00:59,040
Co chce?

5
00:00:59,520 --> 00:01:02,320
Mám podepsat listinu,
která učiní mého muže nezpůsobilým.

6
00:01:02,400 --> 00:01:03,600
Dost!

7
00:01:09,640 --> 00:01:11,840
Načmárej něco,
abys odvedla jeho pozornost.

8
00:01:12,040 --> 00:01:13,520
Tak to už stačilo.

9
00:01:13,560 --> 00:01:15,560
Ještě slovo a zastřelím ji.

10
00:01:15,680 --> 00:01:16,800
Já to podepíšu!

11
00:01:19,200 --> 00:01:20,560
Podepíšu to.

12
00:01:25,680 --> 00:01:28,280
Ne. Vy se ani nehnete.

13
00:01:34,000 --> 00:01:35,720
A teď podepiš.

14
00:01:37,800 --> 00:01:38,960
Dělej!

15
00:02:07,800 --> 00:02:09,720
Co s ním mám udělat?

16
00:02:16,840 --> 00:02:20,080
Bože můj, co to s ní je?
Vidíte, co mi udělala?

17
00:02:23,600 --> 00:02:26,600
Rozumíte něčemu z toho, co říká, šéfe?

18
00:02:27,160 --> 00:02:29,360
Nerozumím mu ani slovo.

19
00:02:35,600 --> 00:02:36,880
Tady.

20
00:02:37,880 --> 00:02:40,160
Sežeň kočár, který ho odveze do Cádizu.

21
00:02:40,440 --> 00:02:44,160
Posaď ho na první loď do Karibiku.

22
00:02:45,160 --> 00:02:47,840
Asi není takový blázen, aby se sem vracel.

23
00:02:49,040 --> 00:02:50,760
Tohle jí neprojde.

24
00:03:01,240 --> 00:03:03,640
Možná nemluvíš španělsky, ty parchante,

25
........