1
00:00:03,762 --> 00:00:06,681
Navrhnem ťa ako svojho
opatrovníka pri adopcii.

2
00:00:06,706 --> 00:00:08,143
Keby sa mi niečo stalo,
ty budeš ten,

3
00:00:08,168 --> 00:00:09,645
kto sa postará o Makaylu.

4
00:00:09,670 --> 00:00:11,248
Áno, samozrejme.

5
00:00:11,273 --> 00:00:13,284
Volá sa Darrell Miller.

6
00:00:13,309 --> 00:00:15,590
- Ako zástupkyňa Millerová?
- Jej syn.

7
00:00:15,614 --> 00:00:18,727
Práve si nás dostal
do veľkej drogovej operácie.

8
00:00:18,751 --> 00:00:20,929
Kent Darby a Roy Walton.

9
00:00:20,953 --> 00:00:22,597
Roy mučil Darrella.

10
00:00:22,621 --> 00:00:24,166
Chicago P.D.!

11
00:00:24,190 --> 00:00:26,134
Obchodovali s maloletými deťmi.

12
00:00:26,158 --> 00:00:27,836
Dievčatá zabili.

13
00:00:27,860 --> 00:00:30,138
Nič nám nebude stáť v ceste.

14
00:00:30,162 --> 00:00:31,339
K stene!

15
00:00:31,363 --> 00:00:32,813
Vypnite mesto.

16
00:00:32,838 --> 00:00:35,059
Som na ceste
na svoje druhé miesto.

17
00:00:41,854 --> 00:00:44,114
Nie! Nie!

18
00:01:04,852 --> 00:01:06,085
Kim.

19
00:01:08,667 --> 00:01:09,633
Kim.

20
00:01:13,648 --> 00:01:15,713
Kim, vráť sa.

21
00:01:28,687 --> 00:01:33,268
50-21, mám tu 10-1, 10-1.
4200 South Racine.

22
00:01:33,292 --> 00:01:35,384
Môj partner, dôstojník
Kim Burgessová, je nezvestná.

23
00:01:35,409 --> 00:01:36,954
Je tu krv, stopy násilia.

24
........