1
00:00:00,091 --> 00:00:02,010
<i>- Viděli jste:</i>
- Večer je shromáždění.

2
00:00:02,093 --> 00:00:03,636
- Já.
- Chci s vámi rozhovor.

3
00:00:03,720 --> 00:00:05,388
- Chci s vámi rozhovor.
-To Ernie?

4
00:00:05,471 --> 00:00:08,141
Jo. Naťukl zcela nový trh.

5
00:00:08,224 --> 00:00:10,476
Neprodal. On super prodal.

6
00:00:10,977 --> 00:00:14,939
Půjdeme do Paradise Cay
a osobně se sejdeme s Obiem.

7
00:00:15,023 --> 00:00:18,276
Dělám v Rebel Rapids.
Vedu tam program Šplíchcvičení.

8
00:00:18,359 --> 00:00:21,946
Než jste mi to zatrhl,
měla jsem tam celou orlandskou podskupinu.

9
00:00:22,030 --> 00:00:24,949
A celý aquapark byl zásobován
z FAM až po střechu.

10
00:00:25,033 --> 00:00:29,954
V té složce je plán na franšízy
Šplíchcvičení v bazénech po celé zemi.

11
00:00:32,165 --> 00:00:34,709
Na někoho jako ty jsem čekal.

12
00:00:34,792 --> 00:00:38,212
Neboj se,
teď budu panu Garbeauovi nablízku.

13
00:00:40,256 --> 00:00:44,552
Chci, abys mě ošukal tak skvěle,
že zapomenu, co tady dělám.

14
00:00:55,772 --> 00:00:58,066
Lituji. Je to velmi nemocný pes.

15
00:00:58,733 --> 00:01:00,568
Víš, co je to slinivka?

16
00:01:01,903 --> 00:01:05,031
Sparklovi už nemůžeme pomoct.

17
00:01:05,740 --> 00:01:06,699
Já vím.

18
00:01:06,783 --> 00:01:09,452
Chci, abyste ho zabili hezkým způsobem.

19
00:01:10,453 --> 00:01:13,164
Měl by tu být s tebou táta.

20
00:01:14,040 --> 00:01:15,124
Tak máma?

21
00:01:17,960 --> 00:01:21,714
Něco takového stojí peníze, zlato.
Mohla by ses vrátit s rodiči?

22
00:01:46,030 --> 00:01:47,448
Pospěš, Krystal.

23
........