1
00:00:07,375 --> 00:00:11,750
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:03,375 --> 00:01:04,416
Ahoj, mami.

3
00:01:33,250 --> 00:01:37,416
<i>Jo, s někým bych si zatančila,</i>

4
00:01:39,125 --> 00:01:43,708
<i>jo, jeho teplo bych cítila.</i>

5
00:01:45,833 --> 00:01:50,666
<i>Jo, s někým bych si zatančila,</i>

6
00:01:52,208 --> 00:01:54,250
<i>s někým…</i>

7
00:02:01,000 --> 00:02:03,500
<i>kdo by mě rád měl.</i>

8
00:02:04,833 --> 00:02:06,500
Tak pojď, Dylan.

9
00:02:15,833 --> 00:02:17,166
Mám tě ráda.

10
00:03:00,000 --> 00:03:01,916
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ HEMÖN

11
00:03:04,083 --> 00:03:06,541
Ahoj, Janne. Tady jsou ty potraviny.

12
00:03:06,625 --> 00:03:09,458
Mrkev nebyla, tak jsem přihodila cuketu.

13
00:03:09,541 --> 00:03:10,583
Dobře.

14
00:03:10,666 --> 00:03:12,708
- Ahoj, Ingrid.
- Ahoj.

15
00:03:12,791 --> 00:03:15,416
Mám jeden balíček pro tebe
a jeden pro Olu.

16
00:03:15,500 --> 00:03:17,375
Mockrát děkuju.

17
00:03:22,875 --> 00:03:23,958
Ludde!

18
00:03:24,541 --> 00:03:25,791
Nechám to tady.

19
00:03:31,791 --> 00:03:32,958
BABIČKA

20
00:03:54,416 --> 00:03:57,541
MÍSTNÍ PRODEJNA ROKU 2013

21
00:04:01,166 --> 00:04:02,708
BLAHOPŘEJEME K MATURITĚ

22
00:04:09,750 --> 00:04:11,041
Babi!

23
00:04:12,250 --> 00:04:13,125
Ano?

24
00:04:13,208 --> 00:04:15,458
Ahoj, holčičko. Jsem tady.

25
00:04:15,541 --> 00:04:18,000
........