1
00:00:08,000 --> 00:00:10,792
<i>Láska je největší síla.</i>

2
00:00:11,708 --> 00:00:13,500
Je jako vzduch, který dýcháte.

3
00:00:14,167 --> 00:00:16,625
Je to mocná síla, která nás drží naživu.

4
00:00:17,292 --> 00:00:20,042
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

5
00:00:20,625 --> 00:00:23,208
I když jste daleko od toho, koho milujete,

6
00:00:23,958 --> 00:00:26,167
i když jste na opačném konci světa,

7
00:00:26,250 --> 00:00:28,833
vaše láska nikdy nebude marná.

8
00:00:29,750 --> 00:00:31,292
Nemůžete milovat zbytečně.

9
00:00:32,375 --> 00:00:35,292
Protože když milujete,
jste jednoduše naživu.

10
00:00:36,417 --> 00:00:41,875
Myslím, že to se básník snaží vyjádřit
v posledním zpěvu <i>Ráje.</i>

11
00:00:42,583 --> 00:00:44,125
Jak říká,

12
00:00:44,208 --> 00:00:46,708
láska hýbá vším.

13
00:00:46,792 --> 00:00:48,292
Sluncem, hvězdami a…

14
00:00:48,375 --> 00:00:52,625
Dobře, Bennatiová. To mi stačí.
Myslím, že s Dantem můžeme přestat.

15
00:00:52,708 --> 00:00:55,667
- Všichni souhlasí?
- Žádné další otázky.

16
00:00:55,750 --> 00:00:57,000
Můžeš jít.

17
00:00:57,083 --> 00:00:57,958
Děkuji.

18
00:00:59,292 --> 00:01:00,208
Jak to šlo?

19
00:01:01,000 --> 00:01:01,833
Dobře.

20
00:01:01,917 --> 00:01:03,375
- Máš radost?
- Jo.

21
00:01:04,000 --> 00:01:04,833
Ulevilo se ti?

22
00:01:06,333 --> 00:01:07,208
Kde je Edo?

23
00:01:07,292 --> 00:01:09,375
Na záchodě. Je trochu nervózní.

24
00:01:09,458 --> 00:01:11,167
- Je to snadný.
........