1
00:00:06,000 --> 00:00:10,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:02:00,042 --> 00:02:02,333
Celou noc jsem byla kvůli tobě vzhůru.

3
00:02:05,000 --> 00:02:06,250
Pořád ses převaloval.

4
00:02:09,417 --> 00:02:10,250
Promiň.

5
00:02:19,500 --> 00:02:21,375
A mluvil jsi ze spaní.

6
00:02:32,292 --> 00:02:33,125
Co jsem říkal?

7
00:02:35,875 --> 00:02:37,375
Byly to nesmysly.

8
00:02:45,208 --> 00:02:49,417
<i>Obloha už není modrá,</i>

9
00:02:49,500 --> 00:02:54,292
<i>co jsi přijela.</i>

10
00:02:54,375 --> 00:02:56,542
<i>Řekni svým kámošům,</i>

11
00:02:56,625 --> 00:02:58,667
<i>že to už mezi námi neklape.</i>

12
00:02:58,750 --> 00:03:03,000
<i>Dřív jsem byl zamilovaný.</i>
<i>Teď jdi do prdele.</i>

13
00:03:03,083 --> 00:03:05,458
<i>Byl jsem zamilovaný, teď jdi do prdele.</i>

14
00:03:05,542 --> 00:03:09,625
<i>Mý srdce říkalo ano,</i>
<i>teď ho zničilo odmítání. A jak se máš ty?</i>

15
00:03:09,708 --> 00:03:11,583
<i>Dávám svoji duši do svý hudby…</i>

16
00:03:12,167 --> 00:03:16,000
Co to sakra dělá? Je venku.
Nezahrávej si se mnou. Ať jde Ale sem.

17
00:03:17,750 --> 00:03:18,583
Lola pokračuje.

18
00:03:19,250 --> 00:03:22,750
<i>Ale proč jsi to řekla svým rodičům?</i>

19
00:03:25,708 --> 00:03:28,625
Promiň, Migueli.
Zvoral jsem to. Jsem blbec.

20
00:03:28,708 --> 00:03:30,042
Nepřeháněj.

21
00:03:30,125 --> 00:03:32,583
- Jsou tlumiče moc nízko?
- Tím to není.

22
00:03:32,667 --> 00:03:37,333
Namáhám si ruce a nevím proč.
Viděl jsi třetí zatáčku?

23
00:03:38,083 --> 00:03:40,333
Vždy to tam pokazím. Nevím proč.

24
00:03:40,417 --> 00:03:41,250
........