1
00:00:06,840 --> 00:00:09,040
Já ti nevím, Brooke.

2
00:00:12,400 --> 00:00:15,360
To myslíš vážně?
Tohle nemůžu.

3
00:00:15,560 --> 00:00:18,600
Říkala jsi, že nepiješ kafe,
tohle je zdravé.

4
00:00:18,760 --> 00:00:21,160
Jaký byl ten pyžamový večírek
s Adamem?

5
00:00:21,360 --> 00:00:24,760
-Tak bych to nenazvala.
-Proč? On se nezdržel přes noc?

6
00:00:25,440 --> 00:00:26,960
Záleží na tom?

7
00:00:27,120 --> 00:00:29,680
Nezatkli nás,
jestli narážíš na tohle.

8
00:00:29,920 --> 00:00:31,080
Co? Jen se ptám.

9
00:00:31,280 --> 00:00:33,760
Ale říkala jsi,
že to máš pod kontrolou.

10
00:00:33,840 --> 00:00:34,800
Tak toho nechám.

11
00:00:35,000 --> 00:00:37,880
Po Adamovi jsem měla
celý týden pacienty

12
00:00:38,000 --> 00:00:39,920
a svět se nezbořil.

13
00:00:40,880 --> 00:00:44,120
Jsem ráda, že ti to
nebrání v práci.

14
00:00:44,880 --> 00:00:48,160
A kdyby jo,
probrala bych to s nadřízeným.

15
00:00:49,320 --> 00:00:52,160
A co na to všechno
Paul říká?

16
00:00:52,800 --> 00:00:55,400
Nemluvili jsme o Adamovi
a ani o ničem jiném.

17
00:00:55,840 --> 00:00:57,720
Tys mu nic neřekla?

18
00:00:58,080 --> 00:01:00,640
Myslela jsem, že jste s Paulem
nerozlučná dvojka,

19
00:01:00,720 --> 00:01:02,080
že spolu co týden mluvíte.

20
00:01:02,240 --> 00:01:04,040
Nemůžeme se vůbec spojit.

21
00:01:04,640 --> 00:01:06,200
Vždyť ho vidíš ve zprávách,

22
00:01:06,320 --> 00:01:09,120
v téhle bláznivé době
je terapeutem celé Ameriky.
........