1
00:00:03,000 --> 00:00:10,300
Mount Everest - najvyšší bod Zeme
(29 035 stôp - 8848 m)

2
00:00:14,000 --> 00:00:21,000
Pre vidiaceho je výstup na Everest jednou
z najväčších fyzických výziev na Zemi.

3
00:00:27,000 --> 00:00:31,600
Odkedy som oslepol a počúvam audioknihy
alebo ich čítam v Braileovom písme,

4
00:00:31,601 --> 00:00:35,901
o priekopníkoch
ako Edmund Hillary a Tenzing Norgay,

5
00:00:36,000 --> 00:00:40,567
bol výstup na Mount Everest
v kútiku mysle mojim snom.

6
00:00:45,500 --> 00:00:49,300
Ak by som mohol vystúpiť na Everest
a stanúť na jeho vrchole,

7
00:00:49,301 --> 00:00:56,101
pretransformovalo by to obraz slepoty
a navždy zmenilo jej ponímanie.

8
00:01:05,400 --> 00:01:08,200
ĎALEJ, NEŽ OKO DOVIDÍ

9
00:01:11,035 --> 00:01:22,080
Preklad z odposluchu za pomoci anglických
automatických YouTube titulkov: M. M. *2021

10
00:01:33,000 --> 00:01:38,833
Ako trojročnému mi diagnostikovali
vzácnu nemoc, zvanú retinitis.

11
00:01:38,900 --> 00:01:44,500
Postupným slepnutím
akoby som postupne zomieral.

12
00:01:45,000 --> 00:01:53,400
Vedel som, že nech budem robiť,
čo môžem, ortieľ choroby neporazím.

13
00:01:54,300 --> 00:01:56,900
Keď som nakoniec ako 13-ročný oslepol,

14
00:01:56,901 --> 00:01:59,901
bola to pre mňa
akási zvláštna trpká úľava.

15
00:01:59,902 --> 00:02:07,202
Aspoň som spoznal hranice
môjho životného priestoru.

16
00:02:14,500 --> 00:02:19,776
Ellie a Emma sú ďaleko
najdôležitejšie veci môjho života.

17
00:02:19,800 --> 00:02:24,533
Oveľa dôležitejšie
ako ktorákoľvek hora.

18
00:02:24,600 --> 00:02:27,176
Ellen je veľmi múdra žena.
Dala mi výbornú radu:

19
00:02:27,200 --> 00:02:30,967
"Choď a užívaj si daný moment
a skúsenosť naplno."

20
00:02:31,000 --> 00:02:34,376
Rád by som mal tandemovú trojkolku...
sedieť na jej zadnej časti.

21
00:02:34,400 --> 00:02:36,767
........