1
00:00:06,507 --> 00:00:09,843
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,927 --> 00:00:11,720
<i>Vy a já jsme stejní.</i>

3
00:00:13,388 --> 00:00:14,389
<i>No, tak trochu.</i>

4
00:00:15,432 --> 00:00:17,184
<i>V jednom důležitém ohledu.</i>

5
00:00:17,768 --> 00:00:19,478
<i>Oba jsme se narodili.</i>

6
00:00:22,648 --> 00:00:24,149
<i>A nejen my.</i>

7
00:00:24,775 --> 00:00:29,196
<i>Všech sedm a půl miliardy lidí,</i>
<i>co právě na Zemi žijí.</i>

8
00:00:30,155 --> 00:00:33,367
<i>Všichni jsme začali život úplně stejně.</i>

9
00:00:34,952 --> 00:00:37,037
Na počátku nás všech byla buňka.

10
00:00:40,040 --> 00:00:43,252
Co je to za zázrak,
že jsme takové složité bytosti,

11
00:00:43,335 --> 00:00:46,547
a čeho všeho jsme schopní.

12
00:00:49,758 --> 00:00:54,888
<i>Každý rok se narodí více</i>
<i>než 131 milionů lidí.</i>

13
00:00:54,972 --> 00:00:57,140
<i>Dvě stě padesát každou minutu.</i>

14
00:01:03,564 --> 00:01:06,233
<i>Zatímco se naše chápání vývoje dětí</i>

15
00:01:06,316 --> 00:01:08,443
<i>a možností jejich plození vyvíjí,</i>

16
00:01:09,152 --> 00:01:13,073
<i>prostá rovnice, kterou veškerý</i>
<i>lidský život začíná, zůstává stejná.</i>

17
00:01:14,449 --> 00:01:18,036
<i>Jedna spermie a jedno vajíčko.</i>

18
00:01:39,516 --> 00:01:44,896
ZROZENÍ

19
00:01:45,689 --> 00:01:50,485
<i>Vezmete-li si historii života na planetě,</i>
<i>my lidé jsme tu relativními nováčky.</i>

20
00:01:54,573 --> 00:01:57,284
<i>Teprve pár stovek tisíců let uběhlo</i>
<i>od chvíle,</i>

21
00:01:57,367 --> 00:02:01,288
<i>kdy naši evoluční předci stvořili</i>
<i>prvního zástupce Homo sapiens.</i>

22
00:02:02,873 --> 00:02:07,586
<i>V posledních 50 letech jsme však</i>
<i>v oblasti reprodukce svědky revoluce.</i>

23
00:02:10,213 --> 00:02:14,676
<i>Věda nám umožňuje nový způsobem</i>
<i>porozumět zázraku života,</i>
........