1
00:00:06,080 --> 00:00:07,480
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:07,560 --> 00:00:10,480
<i>V Kanadě mě ještě jako malou</i>
<i>jednou honil medvěd.</i>

3
00:00:11,000 --> 00:00:15,480
Šla jsem lesem
a dostala jsem se přímo před medvěda.

4
00:00:15,560 --> 00:00:20,800
A on se za mnou rozeběhl a začal mě honit.
Já jsem utekla a schovala jsem se v chatě.

5
00:00:20,880 --> 00:00:24,400
A slyšela jsem, jak venku chodí.

6
00:00:24,920 --> 00:00:27,360
Jak dýchal jako v <i>Revenantovi.</i>

7
00:00:28,040 --> 00:00:30,440
A měla jsem strašnej strach.

8
00:00:31,520 --> 00:00:37,280
A nejvíc šílený na tom je,
že si nejsem jistá, že se to fakt stalo.

9
00:00:38,480 --> 00:00:41,680
Pamatuju si to. Mám tu vzpomínku.

10
00:00:42,200 --> 00:00:45,720
Ale kdyby na mě někdo namířil zbraň
a zeptal se na to, tak…

11
00:00:47,000 --> 00:00:47,960
Mám to zamlžený.

12
00:00:48,480 --> 00:00:51,440
A stejně to mám s dobou,
kdy jsem byla teenager.

13
00:00:52,080 --> 00:00:56,880
Mám to zamlžený
a zažila jsem takový vztahy,

14
00:00:56,960 --> 00:01:00,040
který jsem nějak brala.
Brala jsem to jako lásku.

15
00:01:01,080 --> 00:01:03,960
Ale možná to bylo úplně jinak.

16
00:01:04,040 --> 00:01:06,960
A já se na to teď poprvý dívám s odstupem

17
00:01:08,040 --> 00:01:12,040
a fakt se nad tím zamýšlím
a říkám si: „No do prdele.“ Chápeš?

18
00:01:14,560 --> 00:01:16,080
Hele, chybí tomu pointa.

19
00:01:16,160 --> 00:01:20,440
To nemá být vtip, Donno.
Prostě teď něco řeším.

20
00:01:20,520 --> 00:01:22,160
Tak to tě rozveselím.

21
00:01:22,240 --> 00:01:23,720
Mám velkou novinku.

22
00:01:23,800 --> 00:01:27,400
Neříkala jsem, že ti zařídím velký věci?
Tak poslouchej.

23
........