1
00:01:19,955 --> 00:01:22,165
Príbeh vdovy Lisey

2
00:01:28,630 --> 00:01:31,216
PODĽA ROMÁNU
STEPHENA KINGA

3
00:02:09,045 --> 00:02:14,134
Každé manželstvo má svoje tajomstvá.

4
00:03:11,358 --> 00:03:13,151
Prečo sú pre teba také dôležité?

5
00:03:15,863 --> 00:03:18,115
Príbehy sú všetko, čo mám.

6
00:03:22,995 --> 00:03:24,580
A teraz mám aj teba.

7
00:03:29,334 --> 00:03:32,713
POZOSTATKY

8
00:03:32,796 --> 00:03:33,797
Milujem ťa.

9
00:03:36,466 --> 00:03:37,634
Milujem ťa.

10
00:03:42,181 --> 00:03:43,807
Ty si každým príbehom.

11
00:04:24,890 --> 00:04:29,937
Je mi obrovskou cťou
privítať pána Scotta Landona,

12
00:04:31,271 --> 00:04:36,026
autora Pozostatkov a Dievčaťa z pobrežia,
odmeneného Pulitzerovou cenou.

13
00:04:36,109 --> 00:04:37,986
Milujeme ťa, Scott!

14
00:04:38,070 --> 00:04:40,614
Slečna to vystihla.
Naozaj jeho diela milujeme.

15
00:04:42,616 --> 00:04:44,326
Doposiaľ sme nevideli autora,

16
00:04:44,409 --> 00:04:48,789
ktorý by tak hladko prelínal
realizmus a fantastiku.

17
00:04:50,082 --> 00:04:52,000
Scott Landon je národný poklad.

18
00:04:52,584 --> 00:04:55,546
Pricestoval až z Maine
so svojou pôvabnou manželkou Lisette...

19
00:04:55,629 --> 00:04:56,880
Lisa!

20
00:04:56,964 --> 00:05:01,260
...aby otvoril výstavbu našej novej
Shipmanovej knižnice.

21
00:05:02,469 --> 00:05:05,514
V 21. storočí svet stemnel.

22
00:05:06,640 --> 00:05:08,725
Ale ak je každá kniha svetielkom,

23
00:05:09,309 --> 00:05:11,937
potom je každá knižnica vatrou,

24
........