1
00:00:19,924 --> 00:00:24,558
ATLANTICKÝ OCEÁN
AUGUST 2018

2
00:00:46,315 --> 00:00:47,746
<i>Mám pocit,</i>

3
00:00:49,271 --> 00:00:53,442
<i>že všetko,
čo som zažila za posledné mesiace,</i>

4
00:00:55,524 --> 00:00:58,085
<i>je ako zo sna.</i>

5
00:01:00,787 --> 00:01:02,338
<i>Alebo z filmu.</i>

6
00:01:04,301 --> 00:01:06,477
<i>Ale z veľmi zlého filmu.</i>

7
00:01:07,470 --> 00:01:12,181
<i>Pretože ten film
by bol veľmi nereálny.</i>

8
00:01:16,746 --> 00:01:20,506
<i>V dnešnej dobe je v móde
všetko zvaliť na globálne otepľovanie.</i>

9
00:01:21,048 --> 00:01:23,040
<i>Vymysleli si ho ľudia.</i>

10
00:01:23,120 --> 00:01:25,930
<i>Ale dôkazy ukazujú iným smerom.</i>

11
00:01:26,374 --> 00:01:31,050
<i>Trochu oteplenia by nebolo na škodu,
keďže som Kanaďan.</i>

12
00:01:31,130 --> 00:01:35,283
<i>Aj ľudia v Rusku
by uvítali zopár stupňov navyše.</i>

13
00:01:35,363 --> 00:01:39,396
<i>Globálne otepľovanie
je hlavne hoax.</i>

14
00:01:39,476 --> 00:01:42,720
<i>Je to zarábajúce odvetvie.
Je to hoax.</i>

15
00:01:42,800 --> 00:01:45,171
<i>Celá klimatická kríza,
ako to volajú,</i>

16
00:01:45,251 --> 00:01:48,436
<i>nie sú len vymyslené správy,
je to vymyslená veda.</i>

17
00:01:48,516 --> 00:01:52,520
<i>Klimatická kríza neexistuje.
Nič nám nehrozí.</i>

18
00:01:52,600 --> 00:01:57,320
<i>O koľko sa oteplí, keď zdvojnásobíme
množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu?</i>

19
00:01:57,400 --> 00:01:59,880
<i>Odpoveď je, že veľmi málo.</i>

20
00:01:59,960 --> 00:02:02,204
<i>Globálne otepľovanie nie je problém.</i>

21
00:02:02,284 --> 00:02:07,108
<i>Problém je,
že počúvame jednostranné argumenty.</i>

22
00:02:07,188 --> 00:02:11,436
<i>Oxid uhličitý v skutočnosti
........