1
00:00:04,480 --> 00:00:08,599
<i>-Moje jméno se neobjeví
na žádném z vašich dokumentů.</i>

2
00:00:08,679 --> 00:00:11,759
<i>V žádném protokolu,
ani hlášení.</i>

3
00:00:12,599 --> 00:00:13,679
<i>Už jste je identifikovali?</i>

4
00:00:14,000 --> 00:00:16,800
<i>Jurij Krivoniščenko
a Saša Zolotarjov.</i>

5
00:00:17,079 --> 00:00:20,760
<i>Zolotarjov byl instruktor
a Krivoniščenko závodní inženýr.</i>

6
00:00:20,920 --> 00:00:24,839
<i>Neměli v úmyslu opustit stan?
Najedli se a chtěli jít spát.</i>

7
00:00:25,359 --> 00:00:27,239
<i>- Ale někdo nebo něco...</i>

8
00:00:28,199 --> 00:00:31,000
<i>- Kdo je to?
- Asi můj řidič.</i>

9
00:00:35,840 --> 00:00:40,840
<b>Ďatlovův průsmyk</b>

10
00:00:45,359 --> 00:00:48,520
Soudruhu majore, máte se dostavit
k případu Ďatlova.

11
00:00:49,159 --> 00:00:52,560
- Na obvod, nebo do Ivdělu?
- Do Moskvy.

12
00:01:01,719 --> 00:01:04,280
<b>Moskva</b>

13
00:01:12,039 --> 00:01:14,719
Ještě někam pojedeme,
soudruhu majore?

14
00:01:17,000 --> 00:01:18,400
Soudruhu majore?

15
00:01:26,920 --> 00:01:28,079
Co?

16
00:01:28,239 --> 00:01:31,200
Nevystoupil jste, tak jsem
myslel, že pojedeme dál.

17
00:01:42,039 --> 00:01:47,000
<b>Druhé hlavní oddělení KGB</b>

18
00:02:03,159 --> 00:02:06,000
- Soudruhu generále, major Kostin.
- Pojď dál.

19
00:02:07,040 --> 00:02:09,879
Dívám se na film.
Americký.

20
00:02:11,000 --> 00:02:14,639
O špionech a kontrarozvědce.
Posaď se.

21
00:02:18,319 --> 00:02:21,800
Filmy točí rozhodně lépe,
než bojují.

22
00:02:23,240 --> 00:02:27,439
........