1
00:00:03,000 --> 00:00:04,500
AKO SA SVET ROZŠIRUJE

2
00:00:07,900 --> 00:00:10,800
OBJAVTE PRÍBEHY

3
00:00:14,900 --> 00:00:16,950
TÝCH PREDURČENÝCH

4
00:00:18,880 --> 00:00:20,200
Z KTORÝCH BUDÚ

5
00:00:25,300 --> 00:00:28,710
LEGENDY

6
00:00:28,716 --> 00:00:30,385
Ja tie lode nevypustím.

7
00:00:32,637 --> 00:00:35,223
- Kapitánov rozkaz.
- Uvoľnite miesto!

8
00:00:35,306 --> 00:00:37,850
Ako povedal. Kapitánov rozkaz.

9
00:00:40,186 --> 00:00:41,646
Vybrala ste si zlú stranu.

10
00:00:43,106 --> 00:00:44,983
To záleží na tom, kde stojíte.

11
00:00:45,050 --> 00:00:49,400
SHARON CARTEROVÁ

12
00:00:52,532 --> 00:00:55,118
Čau. Musím ísť. Ahoj.

13
00:00:55,827 --> 00:00:58,288
Teta zase nemôže spať.

14
00:00:58,830 --> 00:01:01,457
Ak chceš,
môžeš prať v mojej práčke.

15
00:01:01,541 --> 00:01:03,209
Som lacnejší ako práčovňa dole.

16
00:01:04,127 --> 00:01:05,545
Vážne? Koľko účtuješ?

17
00:01:06,296 --> 00:01:09,257
- Šálku kávy?
- Ďakujem.

18
00:01:09,883 --> 00:01:11,384
Jedna práčka dole mi už perie.

19
00:01:11,467 --> 00:01:14,679
Nechcem strkať nemocničné handry
do tej tvojej.

20
00:01:14,762 --> 00:01:17,765
Práve som skončila službu
na infekčnom oddelení.

21
00:01:17,849 --> 00:01:21,227
- Aha. Dám si odstup.
- Snáď nie moc veľký.

22
00:01:24,230 --> 00:01:25,773
Asi si nechal pustené rádio.

23
00:01:26,649 --> 00:01:29,861
Naozaj? Vďaka.

24
00:01:36,951 --> 00:01:38,703
........