1
00:00:00,662 --> 00:00:02,403
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:02,446 --> 00:00:03,882
Zabila som Major.

3
00:00:03,926 --> 00:00:05,928
Prosím, nehovor Benovi nič.
Rada by som mu to povedala sama.

4
00:00:05,971 --> 00:00:07,408
Musíme urobiť všetko, čo sa dá,

5
00:00:07,451 --> 00:00:08,757
aby sme sa uistili, že všetci prežijeme.

6
00:00:08,800 --> 00:00:10,802
- Čo sa deje?
- Jeho skúška ohňom.

7
00:00:10,846 --> 00:00:12,021
Váš syn potrebuje pomoc.

8
00:00:12,064 --> 00:00:13,718
Kde je?

9
00:00:16,373 --> 00:00:17,766
Snažil som sa vyriešiť to Volanie.

10
00:00:17,809 --> 00:00:19,420
Takto nevyriešiš svoje Volania, Ben.

11
00:00:19,463 --> 00:00:21,160
Musím ho zadržať.

12
00:00:21,204 --> 00:00:22,727
Saanvi, myslela som, že sme
sa obe dohodli, že sa sama prihlásiš.

13
00:00:22,771 --> 00:00:24,468
Len potrebujem čas do konca dňa.

14
00:00:24,512 --> 00:00:26,296
Sľubujem ti to.

15
00:00:27,776 --> 00:00:29,517
- Bolo to zemetrasenie.
- V New Yorku?

16
00:00:29,560 --> 00:00:30,648
Podľa všetkého nikto nevedel,
že to nastane.

17
00:00:30,692 --> 00:00:31,954
Eden to vedela.

18
00:00:31,997 --> 00:00:33,216
Posiela nám to správu, aby sme prestali.

19
00:00:33,259 --> 00:00:34,522
Naozaj teraz môžete prestať

20
00:00:34,565 --> 00:00:36,567
kvôli dvom možno nesúvisiacim udalostiam?

21
00:00:36,611 --> 00:00:38,221
Ty a ja sme prepojení

22
00:00:38,264 --> 00:00:40,702
a myslím, že Eden je súčasťou
tohto prepojenia.

23
00:00:40,745 --> 00:00:42,965
- Drž sa od nej ďalej!
- Nemôžete nás oddeliť.

24
........