1
00:02:05,081 --> 00:02:12,481
PRIPIAŤ, 25. APRÍL 1986
DVANÁSŤ HODÍN PRED EXPLÓZIOU

2
00:02:16,161 --> 00:02:18,241
Vraj chcú povýšiť Brjuchanova.

3
00:02:19,361 --> 00:02:22,721
Ale čo ten problém
s bezpečnostnou skúškou?

4
00:02:23,121 --> 00:02:25,401
Ak bude úspešne dokončená.

5
00:02:26,841 --> 00:02:29,881
Áno, myslím, že to povýšenie je reálne.

6
00:02:30,481 --> 00:02:32,721
Kto vie, možno do Moskvy.

7
00:02:34,361 --> 00:02:36,881
Prirodzene, riaditeľom sa stanem ja,
keď odíde,

8
00:02:36,921 --> 00:02:39,761
a potom bude treba
obsadiť môj post.

9
00:02:41,281 --> 00:02:43,361
Asi si vyberiem Sitnikova.

10
00:02:51,761 --> 00:02:53,801
Mohli by ste zvážiť aj mňa.

11
00:02:56,841 --> 00:02:58,561
Budem na to myslieť.

12
00:03:00,121 --> 00:03:04,041
Viktor Petrovič
prípravy na test šli hladko.

13
00:03:04,081 --> 00:03:07,161
Súdruh Ďatlov pracoval
podľa mojich inštrukcií

14
00:03:07,201 --> 00:03:11,321
a výkon štvrtého reaktora sa znížil
na 1 600 MW.

15
00:03:11,521 --> 00:03:14,681
S vašim dovolením, sme pripravení
pokračovať v znižovaní výkonu na...

16
00:03:14,721 --> 00:03:16,081
Musíme počkať.

17
00:03:17,561 --> 00:03:18,761
Je...

18
00:03:18,921 --> 00:03:21,681
Chceš sa opýtať
či nastal problém, Nikolaj?

19
00:03:21,761 --> 00:03:23,801
Nevidíš mi do ksichtu?

20
00:03:24,121 --> 00:03:28,161
Tri roky sa snažím dokončiť tento test!
Tri roky!

21
00:03:34,641 --> 00:03:36,881
Práve mi volal dispečer z Kyjeva.

22
00:03:36,921 --> 00:03:40,321
Zakázal viac znižovať výkon
minimálne 10 hodín.

23
........