1
00:00:19,281 --> 00:00:26,341
ČERNOBYĽ

2
00:02:04,561 --> 00:02:06,801
Je možné, že ich voda hneď zabila?

3
00:02:07,841 --> 00:02:08,961
Áno.

4
00:02:09,681 --> 00:02:10,921
Čo potom?

5
00:02:12,401 --> 00:02:13,881
Ak to nevyjde?

6
00:03:43,161 --> 00:03:44,721
Nastúpte do auta!

7
00:03:45,681 --> 00:03:47,801
Zapojte hadice
a začnite striekať.

8
00:03:52,201 --> 00:03:55,681
NEMOCNICA ČÍSLO 6, MOSKVA
30. APRÍL 1986

9
00:03:55,721 --> 00:03:58,721
ŠTVRTÝ DEŇ PO EXPLÓZII

10
00:04:03,281 --> 00:04:05,081
Prišla som pozrieť manžela.

11
00:04:05,121 --> 00:04:08,721
Vasilij Ignatenko. Hasič z Černobyľu.
Mám povolenie.

12
00:04:08,761 --> 00:04:09,761
Černobyľ?

13
00:04:09,801 --> 00:04:11,321
Prepáčte, žiadne návštevy.

14
00:04:13,281 --> 00:04:16,001
Ale, veď major Burov
mi povedal, že...

15
00:04:16,041 --> 00:04:17,081
Bez výnimiek.

16
00:04:17,121 --> 00:04:19,321
Prosím, prišla som
až z Kyjevskej oblasti.

17
00:04:44,721 --> 00:04:45,921
Prepáčte?

18
00:04:47,641 --> 00:04:49,201
Prepáčte, prosím vás?

19
00:04:49,241 --> 00:04:50,561
Kto ste?
Čo tu robíte?

20
00:04:50,601 --> 00:04:53,001
- Mám priepustku.
- Je to tu nebezpečné.

21
00:04:53,041 --> 00:04:55,961
Prišla som za svojim manželom,
Vasilim Ignatenkom,

22
00:04:56,001 --> 00:04:57,401
hasičom z Černobyľu.

23
00:04:57,441 --> 00:04:59,561
Poznám Ignatenka
ale nepustím vás.
........