1
00:00:20,333 --> 00:00:22,782
No není to slunce úžasné?

2
00:00:25,414 --> 00:00:28,108
- Opravdové slunce.
- Je neuvěřitelné.

3
00:00:28,664 --> 00:00:32,169
Téměř dokonalá koule
horké plazmy.

4
00:00:32,673 --> 00:00:34,861
Dokáže mi vykouzlit
úsměv na tváři.

5
00:00:35,304 --> 00:00:37,101
Stejně jako ty, Nudličko.

6
00:00:39,417 --> 00:00:40,960
Máš hlad?

7
00:00:50,458 --> 00:00:51,695
Děkuju.

8
00:00:52,032 --> 00:00:54,083
Od této chvíle to bude jiné.

9
00:00:54,198 --> 00:00:55,656
Poučil jsem se.

10
00:00:55,832 --> 00:00:58,741
Já tě nechci ovládat.

11
00:00:59,382 --> 00:01:00,845
Chci se s tebou spojit.

12
00:01:00,971 --> 00:01:02,337
S tebou skutečnou.

13
00:01:04,816 --> 00:01:07,208
Jsem tak šťastný, že jsi...

14
00:01:07,531 --> 00:01:10,407
Všechno v pořádku?
Koupil jsem špatný druh?

15
00:01:12,854 --> 00:01:14,292
Ne, já jen...

16
00:01:16,583 --> 00:01:17,776
Byrone,

17
00:01:19,173 --> 00:01:20,686
to, že mi koupíš koblížky,

18
00:01:20,721 --> 00:01:22,986
mě nepřiměje
ti najednou odpustit.

19
00:01:23,375 --> 00:01:25,213
Ne, to jsem nechtěl...

20
00:01:29,504 --> 00:01:30,921
Bennette!

21
00:01:32,180 --> 00:01:33,625
Co je s ní?

22
00:01:33,736 --> 00:01:35,617
Proč neodpovídá na mé návrhy?

23
00:01:35,642 --> 00:01:38,039
Je v algoritmu něco špatně?

24
00:01:38,064 --> 00:01:39,308
Nejsem si jistý, pane.
........