1
00:00:02,580 --> 00:00:06,580
TENTO PRÍBEH SA ZAČÍNA V INOM SVETE.

2
00:00:06,620 --> 00:00:11,500
V TAKOM, KTORÝ SA TOMU
VÁŠMU PODOBÁ, ALE AJ NIE.

3
00:00:11,660 --> 00:00:15,980
V ŇOM BERIE NA SEBA ĽUDSKÁ
DUŠA PODOBU ZVIERAŤA,

4
00:00:16,020 --> 00:00:18,340
VŠEOBECNE ZNÁMU AKO DÉMON.

5
00:00:18,380 --> 00:00:26,220
PUTO MEDZI ČLOVEKOM
A DÉMONOM JE POSVÄTNÉ.

6
00:00:28,420 --> 00:00:33,980
TENTO SVET CELÉ STÁROČIA
PLNE KONTROLOVALO MAGISTÉRIUM.

7
00:00:34,100 --> 00:00:37,020
AŽ NA DIVOČINU NA SEVERE,

8
00:00:37,060 --> 00:00:39,860
KDE SI ČARODEJNICE ŠEPKALI O PROROCTVE.

9
00:00:39,900 --> 00:00:45,060
PROROCTVO BOLO O DIEŤATI S VEEKÝM OSUDOM.

10
00:00:48,660 --> 00:00:55,700
POČAS VEEKEJ POTOPY VZALI
TOTO DIEŤA DO OXFORDU.

11
00:00:55,980 --> 00:00:58,580
OXFORD

12
00:01:58,500 --> 00:02:00,340
Otvorte tie prekliate dvere!

13
00:02:07,660 --> 00:02:09,020
Čo to pre pána...?

14
00:02:09,180 --> 00:02:12,380
Toto sú Lyra a Pantalaimon.

15
00:02:12,900 --> 00:02:14,100
Asriel...

16
00:02:14,140 --> 00:02:17,780
Týmto sa odvolávam na právo
na ochranu akademickej pôdy.

17
00:02:18,500 --> 00:02:20,620
Ochrana akademickej pôdy?

18
00:02:21,980 --> 00:02:27,220
Jordánske kolégium je miesto pre štúdium,
nie je vhodné pre malé dieťa!

19
00:02:27,300 --> 00:02:29,540
Mimo kolégia nie je v bezpečí.

20
00:02:29,620 --> 00:02:31,140
Nemám na výber.

21
00:02:32,740 --> 00:02:35,620
Nemám na výber.
Ochráň ju!

22
00:02:53,420 --> 00:02:57,500
O DVANÁSŤ ROKOV NESKÔR

23
00:02:58,500 --> 00:03:01,820
- Lyra, pravidlá sú jednoduché.
- My ich poznáme, Pan.
........