1
00:00:10,740 --> 00:00:12,140
Pustite ma!

2
00:00:12,300 --> 00:00:13,660
Tu zaboč.

3
00:00:17,500 --> 00:00:20,660
Vyzerá to tu prázdne.
Poďme ju odviesť dovnútra.

4
00:00:25,220 --> 00:00:26,900
Poďme! Poďme!

5
00:00:36,580 --> 00:00:38,620
Nechaj ho! Nechaj ho!

6
00:00:39,180 --> 00:00:41,140
Pozri sa, či je niekto vzadu.

7
00:00:55,580 --> 00:00:56,860
Lyra?

8
00:00:57,020 --> 00:00:58,660
Tony Costa.

9
00:02:24,540 --> 00:02:29,300
TEMNÉ HMOTY

10
00:02:29,300 --> 00:02:31,220
1. SÉRIA
3. ČASŤ

11
00:02:43,580 --> 00:02:45,340
Začnite tam.

12
00:02:46,500 --> 00:02:50,020
Nájdite čokoovek, čo je kacírske
alebo nelegálne.

13
00:03:10,660 --> 00:03:13,420
Mohli by ste si to trošku uuahčiť.

14
00:03:16,820 --> 00:03:20,220
- Len mi povedzte, kde je.
- Pustil som Lyru, aby šla s vami.

15
00:03:21,220 --> 00:03:23,300
Veril som, že sa o ňu postaráte.

16
00:03:24,100 --> 00:03:26,980
Buď je tu, alebo viete, kde je.

17
00:03:27,180 --> 00:03:31,860
Nečakal som, že Boreal pochopí,
čo je ochrana akademickej pôdy. Ale vy!

18
00:03:31,900 --> 00:03:35,500
Nie, magnifikus, ani ja
som to nikdy nepochopila.

19
00:03:35,860 --> 00:03:38,180
Načo potrebuje veda ochranu?

20
00:03:39,940 --> 00:03:43,740
Vy neveríte, že originálne myšlienky
je treba chrániť?

21
00:03:44,700 --> 00:03:47,500
Ak je myšlienka dosť bystrá,

22
00:03:48,180 --> 00:03:52,980
sama by si našla spôsob, ako sa
pred Magistériom ochrániť. Nemyslíte?

23
00:03:56,500 --> 00:04:01,420
Ochrana akademickej pôdy je len spôsob,
ako chrániť prehnané výsady.
........