1
00:00:11,640 --> 00:00:13,720
Všetci do jedného

2
00:00:15,040 --> 00:00:18,280
vstupujete do boja s týmto
opovrhnutiahodným nepriateľom.

3
00:00:19,480 --> 00:00:23,160
Čelíme veľkému útoku
na všetko, čo je nám sväté.

4
00:00:24,760 --> 00:00:29,240
Žiadam vás, aby ste
v tejto neľahkej dobe

5
00:00:30,080 --> 00:00:32,040
prosili o pomoc Vládcu.

6
00:01:06,000 --> 00:01:08,200
Polárna žiara je teraz silná.

7
00:01:12,120 --> 00:01:14,000
A je tu aj to dieťa.

8
00:01:32,600 --> 00:01:34,040
Je čas.

9
00:01:34,640 --> 00:01:35,960
Ja viem.

10
00:03:04,640 --> 00:03:09,240
TEMNÉ HMOTY

11
00:03:09,240 --> 00:03:10,880
1. SÉRIA
8. ČASŤ

12
00:03:33,120 --> 00:03:34,920
Čo sú to za veci?

13
00:04:07,840 --> 00:04:11,600
Ako som pochopil, Iorek
vás sem priniesol na chrbte.

14
00:04:12,240 --> 00:04:16,080
Nový medvedí kráľ.
Ty si mal radšej toho starého?

15
00:04:16,360 --> 00:04:18,560
Mal by si byť rád, že si teraz voľný.

16
00:04:19,920 --> 00:04:24,120
Ako získalo malé dievča ochranu
kráľa opancierovaných medveďov?

17
00:04:25,760 --> 00:04:27,800
Bola to sem dosť dlhá cesta.

18
00:04:28,840 --> 00:04:32,240
To nie je odpoveď.
A nepozýval som ťa sem.

19
00:04:34,040 --> 00:04:35,920
Ty ma tu nechceš?

20
00:04:35,960 --> 00:04:39,480
Nechal som ťa v bezpečí, Lyra.
Na Jordánskom kolégiu.

21
00:04:41,320 --> 00:04:44,800
Nech nesieš čokoľvek,
dúfam, že to za to stojí.

22
00:04:45,440 --> 00:04:47,000
Tak čo to je?

23
00:04:48,960 --> 00:04:50,360
........