1
00:00:27,898 --> 00:00:28,983
Co je to za místo?

2
00:00:29,984 --> 00:00:30,818
Kde to jsem?

3
00:00:32,153 --> 00:00:33,237
Neumím anglicky.

4
00:00:34,739 --> 00:00:35,865
Posaďte se, prosím.

5
00:00:37,199 --> 00:00:38,034
Telefon?

6
00:00:38,951 --> 00:00:39,785
Ne.

7
00:00:40,036 --> 00:00:41,495
Jen místní hovory.

8
00:00:42,788 --> 00:00:46,000
Opatrně. Neměl byste se hýbat.

9
00:00:46,375 --> 00:00:47,627
Doktor hned přijde.

10
00:00:47,710 --> 00:00:48,836
Kdo mě sem přivedl?

11
00:00:49,837 --> 00:00:51,088
Byl to Fring?

12
00:00:52,965 --> 00:00:55,134
Gustavo Fring.

13
00:00:56,427 --> 00:00:57,762
Posaďte se.

14
00:00:58,971 --> 00:01:00,222
Donesu sklenici vody.

15
00:02:55,212 --> 00:02:57,506
No, hezky jste pokazil mou práci.

16
00:02:59,967 --> 00:03:01,552
Co tady dělám?

17
00:03:03,429 --> 00:03:05,222
Máte se tu zotavovat.

18
00:03:07,057 --> 00:03:08,392
Co se mnou plánuje?

19
00:03:09,477 --> 00:03:11,353
Chce, abych vás udržel naživu.

20
00:03:14,064 --> 00:03:15,065
Dovolíte?

21
00:03:48,402 --> 00:03:49,487
Poslouchejte.

22
00:03:50,404 --> 00:03:52,948
Jestli Acker neodejde
a přetáhne o 15 minut,

23
00:03:53,032 --> 00:03:55,367
šerif ho vystěhuje. Až se tak stane,

24
00:03:55,576 --> 00:03:59,330
přeruší se inženýrské sítě,
zatímco my strhneme severní plot.

25
00:03:59,413 --> 00:04:02,458
........