1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
<i>V predchádzajúcich častiach ...</i>

2
00:00:03,200 --> 00:00:05,040
Richard, urobila som niečo?

3
00:00:06,160 --> 00:00:08,559
Myslíš si... že by si mohol mať depresiu?

4
00:00:08,560 --> 00:00:11,199
Našli sme nejaké zábery bezpečnostnej kamery
z noci Jackovej vraždy,

5
00:00:11,200 --> 00:00:13,679
ktoré zobrazujú nejaký hatchback,
smerujúci do lesa.

6
00:00:13,680 --> 00:00:15,879
- Max nič nepovedal.
- Chcú ma vypočuť?

7
00:00:15,880 --> 00:00:17,599
Potrebuje poradenstvo,

8
00:00:17,600 --> 00:00:20,439
- pretože toto takto nemôže pokračovať.
- Viem.

9
00:00:20,440 --> 00:00:22,879
Prehral som desať tisíc na dostihoch.

10
00:00:22,880 --> 00:00:25,919
Richard, nemáme problémy, že? Máme?

11
00:00:25,920 --> 00:00:28,479
- Aký majú z toho pocit ostatní?
- Akí ostatní?

12
00:00:28,480 --> 00:00:29,839
Nancy, Louie.

13
00:00:29,840 --> 00:00:32,519
Pred troma mesiacmi ťa prepustili!

14
00:00:32,520 --> 00:00:33,960
Kedy si mi to chcel povedať?

15
00:00:36,920 --> 00:00:38,839
Ty si spôsobila, že klamem Maxovi znova a znova,

16
00:00:38,840 --> 00:00:40,679
akoby veci neboli už dosť zlé.

17
00:00:40,680 --> 00:00:43,039
- Peniaze splatím.
- Nejde o peniaze!

18
00:00:43,040 --> 00:00:44,839
Čo je to všetko?

19
00:00:44,840 --> 00:00:47,719
- Skladujem to len pre priateľku.
- Akú priateľku?

20
00:00:47,720 --> 00:00:49,879
Nechceš pomôcť nájsť jeho vraha?

21
00:00:49,880 --> 00:00:51,479
Ja nič neviem!

22
00:00:51,480 --> 00:00:53,159
Niekto v tom pivovare áno.

23
00:00:53,160 --> 00:00:55,239
Povedz mi znova, čo sa stalo na
večierku.

........