1
00:02:12,541 --> 00:02:13,500
Vstupte.

2
00:02:17,250 --> 00:02:18,500
To jste vy.

3
00:02:18,666 --> 00:02:20,166
Dobrý večer, pane.

4
00:02:20,333 --> 00:02:22,166
Díky, že jste přišel.

5
00:02:37,125 --> 00:02:39,208
- Kdy odjíždíte?
- Zítra.

6
00:02:40,000 --> 00:02:43,708
Propuštěn jsem k prvnímu,
ale odejdu po dokončení zprávy.

7
00:03:02,125 --> 00:03:03,875
Prý podstoupí test?

8
00:03:05,083 --> 00:03:08,583
Jistěže. Podstoupí test.

9
00:03:10,166 --> 00:03:11,916
Má co vysvětlovat.

10
00:03:14,958 --> 00:03:17,250
Jeho šílenství by se hodilo všem.

11
00:03:23,791 --> 00:03:25,958
Neměl jsem ho to nechat udělat.

12
00:03:28,125 --> 00:03:29,666
Neměl jsem.

13
00:03:32,125 --> 00:03:33,583
Ale Max…

14
00:03:34,166 --> 00:03:35,541
Byl prostě…

15
00:03:36,375 --> 00:03:39,083
<i>Max nebyl typický policista.</i>

16
00:03:54,166 --> 00:03:55,708
BANKOVNÍ UNIE SEINE

17
00:04:01,291 --> 00:04:04,666
Právě jsem odtud viděl ujet auto.

18
00:04:04,833 --> 00:04:06,708
Srazilo cyklistu.

19
00:04:10,291 --> 00:04:13,666
Jeden mrtvý, jeden lehce raněný.
Je v kanceláři.

20
00:04:13,833 --> 00:04:17,916
Ukradli 80 milionů.
Právě sem byly přivezeny.

21
00:04:22,000 --> 00:04:23,500
Parchanti.

22
00:04:23,833 --> 00:04:25,083
Jsou dobří.

23
00:04:26,500 --> 00:04:28,458
Tento měsíc už čtvrtá loupež.

24
00:04:48,833 --> 00:04:50,625
Haló, pane? Tady Max.

........