1
00:00:23,111 --> 00:00:25,022
<i>Takže jsi ho zachránila,</i>

2
00:00:25,400 --> 00:00:29,488
<i>protože sis myslela,
že ti věnuje nový začátek.</i>

3
00:00:31,266 --> 00:00:33,355
<i>Místo, kde se budeš cítit v bezpečí.</i>

4
00:00:33,977 --> 00:00:35,822
<i>Kterému budeš moci říkat domov.</i>

5
00:00:37,733 --> 00:00:39,444
Kde budeš mít rodinu.

6
00:00:40,400 --> 00:00:44,244
- Povedlo se mu to?
- Ne.

7
00:00:45,888 --> 00:00:47,711
<i>Našel jedno místo,</i>

8
00:00:49,488 --> 00:00:53,711
<i>vybudoval osadu a zaplnil ji lidmi.</i>

9
00:01:02,311 --> 00:01:04,444
Moje sestra však...

10
00:01:07,170 --> 00:01:13,155
Moje mamka však udělala to stejné,

11
00:01:13,222 --> 00:01:15,222
a to vícekrát,

12
00:01:15,733 --> 00:01:20,355
ale já se stejně nikde necítila dobře.

13
00:01:20,777 --> 00:01:22,600
Víš proč?

14
00:01:22,755 --> 00:01:26,622
Oba po tobě chtěli něco,
cos jim nemohla dát.

15
00:01:27,288 --> 00:01:29,911
Chtěli, abys byla někým, kým nejsi.

16
00:01:31,111 --> 00:01:33,155
Slyšel jsem, jak ses bavila s Aliciou.

17
00:01:33,822 --> 00:01:36,133
Chceš něco, co chceme my všichni.

18
00:01:36,244 --> 00:01:40,622
Aby tě měl někdo
rád takovou, jaká jsi.

19
00:01:42,955 --> 00:01:47,333
A vy si myslíte, že toho někoho
najdu ve vašem novém světě?

20
00:01:49,177 --> 00:01:51,266
Už jsi ho našla.

21
00:01:53,866 --> 00:01:57,155
- Tím myslíte vás?
- Ano. - A co Alicia?

22
00:01:57,244 --> 00:02:02,177
Zavřel jste ji do bunkru,
protože vám přišla nějak výjimečná.

23
00:02:02,222 --> 00:02:06,822
Ano, v tom máš pravdu.
Líbí se mi, kým se Alicia stane.

........