1
00:00:00,600 --> 00:00:04,266
To jsou noví rekruti, na které jsme
narazili během průzkumu. Vítejte!

2
00:00:04,355 --> 00:00:07,444
- Dakoto? <i>- V minulých
dílech jste viděli...</i> - Alicio?

3
00:00:07,511 --> 00:00:10,177
Znám toho muže, kterýmu tu čelíte.

4
00:00:10,222 --> 00:00:12,555
Nezastaví se,
dokud všichni nezemřem.

5
00:00:12,577 --> 00:00:17,355
Ten klíč odpálí raketu z ponorky

6
00:00:17,400 --> 00:00:20,488
<i>která se vyplavila na galvestonské pláži.</i>

7
00:00:20,555 --> 00:00:24,333
- Ne! - Zabila by vás.
<i>- V to jsem taky doufal,</i>

8
00:00:24,377 --> 00:00:27,600
protože to znamená,
že jsi ta pravá.

9
00:00:53,660 --> 00:00:55,570
<i>Takže jsi ho zachránila,</i>

10
00:00:56,177 --> 00:01:00,422
<i>protože sis myslela,
že ti věnuje nový začátek.</i>

11
00:01:02,155 --> 00:01:04,155
<i>Místo, kde se budeš cítit v bezpečí.</i>

12
00:01:05,000 --> 00:01:06,933
<i>Kterému budeš moci říkat domov.</i>

13
00:01:08,888 --> 00:01:10,666
Kde budeš mít rodinu.

14
00:01:11,800 --> 00:01:15,711
- Povedlo se mu to?
- Ne.

15
00:01:17,430 --> 00:01:19,260
<i>Našel jedno místo,</i>

16
00:01:21,030 --> 00:01:25,260
<i>vybudoval osadu a zaplnil ji lidmi.</i>

17
00:01:34,555 --> 00:01:36,911
Moje sestra však...

18
00:01:39,660 --> 00:01:45,866
Moje mamka však udělala to stejné,

19
00:01:45,911 --> 00:01:47,800
a to vícekrát,

20
00:01:48,555 --> 00:01:53,355
ale já se stejně nikde necítila dobře.

21
00:01:53,711 --> 00:01:55,666
Víš proč?

22
00:01:55,800 --> 00:01:59,822
Oba po tobě chtěli něco,
cos jim nemohla dát.

23
00:02:00,600 --> 00:02:03,400
Chtěli, abys byla někým, kým nejsi.

........