1
00:00:12,208 --> 00:00:14,042
Jsem na cestě
zkoordinovat záchranné akce.

2
00:00:14,125 --> 00:00:16,458
Jsem na cestě
zkoordinovat záchranné akce.

3
00:00:16,542 --> 00:00:19,500
Jak se ti z toho
nemůže chtít zvracet?

4
00:00:19,583 --> 00:00:20,708
Zmlkni.

5
00:00:23,125 --> 00:00:25,208
- Hej! Hej, hej, hej!
- Hej, kámo!

6
00:00:25,292 --> 00:00:27,792
Nevidíš? Už jsme plní.

7
00:00:27,875 --> 00:00:29,375
Běž po schodech.

8
00:00:29,458 --> 00:00:31,625
Nech toho.

9
00:00:37,000 --> 00:00:39,958
Předejte ten kufřík, Starku.
Dejte ho sem.

10
00:00:41,375 --> 00:00:43,042
- Starku?
- Starku?

11
00:00:45,250 --> 00:00:46,500
Dýchejte.

12
00:00:51,333 --> 00:00:54,583
Dobrá práce. Sejdeme se v uličce.
Něco bych snědl.

13
00:00:59,292 --> 00:01:00,958
Žádný schody!

14
00:01:10,667 --> 00:01:12,208
<i>Kde je Loki?</i>

15
00:01:12,292 --> 00:01:14,708
<i>Loki! Loki!</i>

16
00:02:12,292 --> 00:02:17,500
POUŠŤ GOBI, MONGOLSKO

17
00:03:01,083 --> 00:03:04,708
Jsem Loki z Asgardu.

18
00:03:05,917 --> 00:03:08,542
A jsem obtěžkám
velkolepým úkolem.

19
00:03:08,625 --> 00:03:10,083
Kdo jsi?

20
00:03:10,458 --> 00:03:12,667
Proč jsi přišel
k našemu domovu?

21
00:03:12,750 --> 00:03:13,833
Já...

22
00:03:21,292 --> 00:03:22,583
To je fuk.

23
00:03:22,667 --> 00:03:24,250
Nesahejte na to.
........