1
00:00:10,844 --> 00:00:16,474
PŮVODNÍ FILM NETFLIX

2
00:03:24,078 --> 00:03:27,165
<i>Je mi tě líto, protože nerozumíš</i>

3
00:03:27,248 --> 00:03:30,043
<i>tajemstvím džungle.</i>

4
00:03:33,713 --> 00:03:36,799
<i>Nauč se naslouchat tomu, co nevidíš,</i>

5
00:03:37,508 --> 00:03:40,136
<i>a vždycky stůj nohama na zemi.</i>

6
00:03:43,598 --> 00:03:46,768
<i>Nenech se zlákat jejím sladkým nektarem.</i>

7
00:04:00,949 --> 00:04:06,329
<i>Měl bys totiž vědět,</i>
<i>že džungle může mnoho dát,</i>

8
00:04:07,705 --> 00:04:09,791
<i>ale může také mnoho vzít.</i>

9
00:04:48,788 --> 00:04:54,585
RÍO HONDO. HRANICE MEZI MEXIKEM
A BRITSKÝM HONDURASEM (DNEŠNÍM BELIZE)

10
00:05:22,071 --> 00:05:22,905
Agnes.

11
00:05:29,746 --> 00:05:31,164
Slečno, vypadneme odsud.

12
00:05:55,563 --> 00:05:56,939
Pozor na ostny, slečno.

13
00:06:12,955 --> 00:06:15,041
Norme, proč prostě nevezmeš mačetu?

14
00:06:17,043 --> 00:06:18,503
Nesmíme tu nechat stopy.

15
00:06:20,880 --> 00:06:22,048
Džungle ráda mluví.

16
00:06:59,127 --> 00:07:00,044
Pojďte, slečno.

17
00:08:52,198 --> 00:08:53,282
Florence?

18
00:09:37,493 --> 00:09:38,452
Kánoe je tamhle.

19
00:09:39,287 --> 00:09:40,204
Hned se vrátím.

20
00:10:12,903 --> 00:10:14,905
Mohla sis vzít toho Angličana.

21
00:10:17,116 --> 00:10:19,910
Pro jeho rodinu jsi dostatečně bílá.

22
00:10:21,412 --> 00:10:22,830
Mohla jsi být bohatá.

23
00:10:26,876 --> 00:10:27,918
Já na tvém místě

24
00:10:29,670 --> 00:10:32,173
bych ho párkrát nechala, aby měl navrch,

25
00:10:32,798 --> 00:10:34,508
........