1
00:01:10,040 --> 00:01:13,240
„Červená Karkulka
pokračovala na své cestě.

2
00:01:13,400 --> 00:01:16,080
Mezi stromy tančilo slunce.

3
00:01:16,240 --> 00:01:21,040
Ve větru se kývaly pestrobarevné květiny.

4
00:01:21,200 --> 00:01:25,720
,Babička by chtěla kytici květin,‘
pomyslela si.

5
00:01:25,920 --> 00:01:28,920
,A já mám čas jí nějaké natrhat.‘

6
00:01:30,600 --> 00:01:35,320
Červená Karkulka
se vydala do lesa skotačit.

7
00:01:36,160 --> 00:01:38,120
Mezitím…

8
00:01:38,240 --> 00:01:41,640
přiběhl k babiččině domu vlk.

9
00:01:41,840 --> 00:01:44,880
A vzápětí zaťukal dveře.

10
00:01:45,800 --> 00:01:48,480
,Kdo je tam?‘ zeptala se stará dáma.

11
00:01:49,080 --> 00:01:53,120
,To jsem já, Červená Karkulka,‘

12
00:01:53,320 --> 00:01:55,160
řekl vlk hlasem malé dívky.

13
00:01:55,800 --> 00:01:58,040
,Přinesla jsem ti sušenky.‘

14
00:01:59,160 --> 00:02:02,480
,Jsem nemocná a nezvednu se z postele,‘
řekla babička.

15
00:02:03,240 --> 00:02:06,040
,Vytáhni západku a zámek se otevře.‘

16
00:02:06,240 --> 00:02:07,080
Takže…

17
00:02:07,720 --> 00:02:09,960
zlý vlk vytáhl západku

18
00:02:10,039 --> 00:02:11,680
a dveře se otevřely.

19
00:02:12,480 --> 00:02:13,360
Pak…

20
00:02:13,920 --> 00:02:15,160
vstoupil do domu,

21
00:02:15,760 --> 00:02:17,440
šel nahoru do pokoje,

22
00:02:17,760 --> 00:02:20,480
vylezl do postele a babičku spolkl,

23
00:02:20,560 --> 00:02:23,240
protože nejedl už celé tři dny.

24
00:02:23,360 --> 00:02:27,040
V posteli zaujal její místo,
peřinu si přitáhl k čenichu
........