1
00:00:11,067 --> 00:00:13,320
V minulých dílech jste viděli:

2
00:00:13,345 --> 00:00:16,931
No tak, děti. Odpovězte tátovi.
Máte přece kinderstube.

3
00:00:18,706 --> 00:00:20,737
Pojď na chvíli ven.
Promluvíme si.

4
00:00:22,103 --> 00:00:25,666
- Takhle jsi se mnou mluvil naposled.
Je to jasný? - Jasný!

5
00:00:25,855 --> 00:00:26,989
<font color="#ffff00">Pozdravuje tě šéf Agim.</font>

6
00:00:27,545 --> 00:00:30,402
<font color="#ffff00">Vzkazuje, abys dokončil práci.
Ty osobně.</font>

7
00:00:31,307 --> 00:00:32,307
<font color="#ffff00">Odpusť mi.</font>

8
00:00:35,956 --> 00:00:38,186
- Kdo je ten chlap?
- Nevím.

9
00:00:43,445 --> 00:00:44,445
Běž domů.

10
00:00:50,241 --> 00:00:52,233
<font color="#ffff00">- Kdo je to?
- Tvůj švagr.</font>

11
00:00:59,612 --> 00:01:00,921
Máme souhlas ministra.

12
00:01:01,620 --> 00:01:02,620
Připrav lidi.

13
00:01:03,271 --> 00:01:07,397
Všem jednotkám:
zaujmout výchozí pozice k provedení akce.

14
00:01:07,422 --> 00:01:09,793
<font color="#ffff00">- Hledej Dardana!
- Dobrý den, inspektore Koci!</font>

15
00:01:10,103 --> 00:01:11,103
<font color="#ffff00">Kde je Dardan?</font>

16
00:01:11,253 --> 00:01:14,213
Vezu dva zesnulé do Podgorice.
Zítra mají pohřeb.

17
00:01:15,027 --> 00:01:16,027
Tak mazej!

18
00:01:18,141 --> 00:01:19,593
Vypadněte odsud!

19
00:01:23,262 --> 00:01:25,858
<font color="#ffff00"><i>Co je to za člověka?</i></font>

20
00:01:26,803 --> 00:01:28,819
<font color="#ffff00"><i>Jak může střílet na děti?</i></font>

21
00:01:29,536 --> 00:01:30,702
<font color="#ffff00">Co je to za člověka?</font>

22
00:01:42,092 --> 00:01:43,394
<font color="#ffff00"><i>Kde je nyní Dardan Beriša?</i></font>

23
00:01:44,766 --> 00:01:45,766
<font color="#ffff00">Věděli bychom to,</font>
........