1
00:02:10,761 --> 00:02:12,912
- Vcítění. -
- To ne! -

2
00:02:13,161 --> 00:02:14,311
Moc nebezpečné!

3
00:02:15,016 --> 00:02:19,231
Je to zlý trik. Když si nedáš pozor,
poškodíš se a po vztupu nevyjdeš!

4
00:02:19,381 --> 00:02:21,456
- Pokud tam není nikdo. -
- Stačí! Není čas! -

5
00:02:22,071 --> 00:02:23,951
Rychle se uspořádejte.
Začneme.

6
00:02:24,251 --> 00:02:26,206
Až bude po všem,
musíme najít HanGuang Juna.

7
00:02:26,801 --> 00:02:29,581
Jin Lingu,ty na to dohlídni.
- Já? -

8
00:02:29,681 --> 00:02:30,841
Ty chceš...

9
00:02:31,891 --> 00:02:36,461
Ty mě necháš dohlížet,abys dělal tohle?
- Jestli pan Jin nechce,jsem tady já. -

10
00:02:37,411 --> 00:02:38,541
Jin Lingu.

11
00:02:38,841 --> 00:02:40,831
Stříbrný zvonek z Jiangu jsi přinesl?

12
00:02:49,031 --> 00:02:52,061
Stříbrný zvonek z Jiangu
očišťuje a uklidňuje ducha.

13
00:02:52,691 --> 00:02:54,421
Použijeme to jako signál.

14
00:02:55,861 --> 00:02:57,036
Já to udělám.

15
00:02:58,331 --> 00:03:00,681
Před chvilkou jsi to nechtěl
a teď to chceš.

16
00:03:00,701 --> 00:03:04,362
Teď to,pak tohle,jako malá holka.
- Jingyi... -

17
00:03:04,522 --> 00:03:05,677
Přestaňte mluvit.

18
00:03:09,422 --> 00:03:10,622
Začneme.

19
00:03:48,822 --> 00:03:51,812
( Před 10-ti lety )

20
00:04:35,912 --> 00:04:37,702
Jak to,že je tady ta dívenka?

21
00:04:38,502 --> 00:04:40,902
Vypadá to,že nevidí.
- Ano. -

22
00:04:41,002 --> 00:04:42,152
Hej! Slečno!

23
........