1
00:02:05,991 --> 00:02:08,131
Jistěže nemůžu být milosrdný.

2
00:02:08,288 --> 00:02:11,281
Ty myslíš,že nevím,
co jsi ty za ty roky udělal??

3
00:02:12,035 --> 00:02:16,431
Když jsi byl pronásledovaný nepřítelem,
Xiao Xingchen tě laskavě zachránil.

4
00:02:16,494 --> 00:02:18,391
Ale ty ses za laskavost pomstil.

5
00:02:18,541 --> 00:02:21,792
Změnil jsi živé lidi na loutky.
Podvedl jsi Xiao Xingchena

6
00:02:22,541 --> 00:02:25,302
a zněmil Song Lana na to,čím je teď.

7
00:02:26,502 --> 00:02:29,392
Ani tu malou holku jsi nenechal být!

8
00:02:33,041 --> 00:02:34,041
Směješ se?

9
00:02:35,041 --> 00:02:36,692
Ty se ještě směješ?!

10
00:02:37,991 --> 00:02:39,591
Je mi z tebe tak zle.

11
00:02:39,897 --> 00:02:43,592
Dokonce jsi ho chtěl oživit,
aby s tebou hrál mizernou hru!

12
00:02:46,141 --> 00:02:47,971
Kdo s ním chce hrát hry?

13
00:02:49,521 --> 00:02:53,312
Pak proč jsi na kolenou prosil,
abych mu pomohl opravil duchovní mysl?

14
00:02:53,361 --> 00:02:54,462
Proč?

15
00:02:55,711 --> 00:02:58,002
Nemá to být muž vznešené povahy?

16
00:02:58,302 --> 00:03:00,652
Jen jsem mu nedovolil,co chtěl.

17
00:03:01,701 --> 00:03:03,953
Když ho tolik nenávidíš,

18
00:03:04,153 --> 00:03:06,496
tak proč jsi zabil Chang Pinga?

19
00:03:06,991 --> 00:03:07,991
Proč?

20
00:03:08,321 --> 00:03:10,421
Já jsem ti to ještě neřekl,vládce Yilingu.

21
00:03:10,721 --> 00:03:14,722
Chtěl jsem zabít Yueyangský Chang,
aby ani jeho pes nezůstal!

22
00:03:21,772 --> 00:03:23,781
Tvoje výmluva není špatná.

23
00:03:23,932 --> 00:03:25,931
Ale načasování je úplně špatné.

24
00:03:26,421 --> 00:03:28,561
........