1
00:02:05,405 --> 00:02:09,385
Nezáleží,kdo je.
Ale je to člověk.A ne něco.

2
00:02:12,385 --> 00:02:13,635
Vy jste Wei-

3
00:02:16,535 --> 00:02:17,675
MianMina!

4
00:02:17,825 --> 00:02:19,115
Vy jste MianMian!

5
00:02:20,115 --> 00:02:22,015
Proč říkáte jméno mojí dcery?

6
00:02:24,366 --> 00:02:27,601
Tak MianMina má malou MianMian.

7
00:02:28,501 --> 00:02:29,421
Slečno Lou.

8
00:02:32,921 --> 00:02:33,996
HanGuang June...

9
00:02:35,996 --> 00:02:37,121
Pane Weii !

10
00:02:38,271 --> 00:02:42,771
Slečno Lou.
Tentokrát znám vaše skutečné jméno.

11
00:02:46,421 --> 00:02:48,181
Tohle je můj manžel.

12
00:02:48,831 --> 00:02:52,311
Mohu se zeptat pane,
z které rodiny a klanu jste?

13
00:02:52,311 --> 00:02:54,441
Můj muž není kultivátor.

14
00:02:54,442 --> 00:02:55,641
Býval obchodník.

15
00:02:56,251 --> 00:02:59,761
Ale...teď je ochotný mě doprovázet
na noční lov.

16
00:02:59,811 --> 00:03:04,771
Vy jste se teď vrátili z lovu?
- Ano. My hledáme vládce Yilingu.-

17
00:03:05,721 --> 00:03:11,861
Ale já jsem slyšel,
že Vládce Yilingu jí děti. Bojíš se?

18
00:03:12,311 --> 00:03:15,191
- Nebojím.Já -
- Pane Weii,promiňte. -

19
00:03:15,191 --> 00:03:16,981
Je malá a nerozumná.

20
00:03:17,231 --> 00:03:20,281
Je to moje holčička.
Jmenuje..

21
00:03:20,282 --> 00:03:22,312
MianMian! Že ano?

22
00:03:22,981 --> 00:03:26,911
Je roztomilá. Vypadá stejně,
jako slečna Luo,když byla malá.

23
00:03:28,211 --> 00:03:31,441
Pane Weii,když to říkáte,
........