1
00:02:13,225 --> 00:02:16,931
Hele,HanGuang June,vaše rodina
nemá kultivátorky,

2
00:02:16,931 --> 00:02:18,233
které nejsou staromódní

3
00:02:18,631 --> 00:02:22,081
a...nevadí jim loutky a takové věci?

4
00:02:24,242 --> 00:02:25,542
Co chceš dělat?

5
00:02:25,602 --> 00:02:27,502
Já nic dělat nechci. Jenom...

6
00:02:27,502 --> 00:02:29,325
Wen Ning už taky není malej.

7
00:02:31,172 --> 00:02:32,772
Já jen chci říct...
- Pane! -

8
00:02:32,772 --> 00:02:36,535
Wen Ning mě nemůže pořát následovat.
Nakonec,není můj sluha.

9
00:02:36,635 --> 00:02:37,635
Navíc,

10
00:02:46,652 --> 00:02:48,591
až tahle věc skončí,

11
00:02:49,241 --> 00:02:51,311
už mě vážně nemůže následovat.

12
00:02:52,461 --> 00:02:54,302
Když pořát bude se mnou,

13
00:02:54,711 --> 00:02:56,861
bojím se,že to nebude řešení.

14
00:02:57,361 --> 00:02:58,762
Jako přítel..

15
00:02:58,914 --> 00:03:00,861
mu musím najít dobrý domov.

16
00:03:01,612 --> 00:03:03,561
HanGuang June,co myslíš?

17
00:03:06,811 --> 00:03:10,321
Alespoň...musí mít nějaké přátele.

18
00:03:14,922 --> 00:03:18,492
Héj,Lan Zhane,myslím,že váš Sizhui
není špatnej.

19
00:03:28,041 --> 00:03:30,951
Dobrá,malí přátelé,nezlobte!

20
00:03:34,251 --> 00:03:35,251
Wen Ningu,

21
00:03:35,582 --> 00:03:37,641
není pro tebe dobré,chodit po ulici.

22
00:03:37,641 --> 00:03:42,041
Zůstaň v hostinci a odpočni si.
Já a Lan Zhan to půjdeme prozkoumat.

23
00:03:42,041 --> 00:03:45,375
- Ale... -
- Neboj se. Nebude žádný problém. -

24
00:03:48,274 --> 00:03:50,281
........