1
00:01:07,594 --> 00:01:12,033
SMRŤ K VAŠIM SLUŽBÁM

2
00:01:12,300 --> 00:01:17,324
Titulky 9.6.2021
Andrea1717

3
00:01:19,235 --> 00:01:21,765
9. epizóda

4
00:01:21,766 --> 00:01:22,976
Ďakujem za jedlo.

5
00:01:42,955 --> 00:01:46,665
V jednej chvíli
som chcel byť jedným z nich.

6
00:01:48,565 --> 00:01:50,665
- Tu.
- Vieš čo?

7
00:01:50,966 --> 00:01:52,495
Mal by si skúsiť piť.

8
00:01:52,735 --> 00:01:54,405
Mohlo by sa ti to páčiť.

9
00:01:54,406 --> 00:01:55,735
Dobre.

10
00:01:56,675 --> 00:01:58,476
Si veľmi dobrý na nováčika.

11
00:01:59,546 --> 00:02:00,646
Vieš to?

12
00:02:02,076 --> 00:02:03,645
Chcel som jesť presne ako oni.

13
00:02:11,916 --> 00:02:13,485
Chcel som spať ako oni.

14
00:02:27,636 --> 00:02:29,834
- Dobrý deň?
- Dobrý deň?

15
00:02:29,835 --> 00:02:31,734
- Mama!
- Mamička!

16
00:02:31,735 --> 00:02:33,276
- Mami!
- Ocko!

17
00:02:33,945 --> 00:02:35,276
Ocko.

18
00:02:38,016 --> 00:02:39,516
Chcel som mať súcit

19
00:02:40,315 --> 00:02:41,645
a milovať ako oni.

20
00:02:50,425 --> 00:02:52,796
Ale byť jedným z nich je nemožné.

21
00:02:55,365 --> 00:02:56,766
Vždy odchádzajú.

22
00:02:57,796 --> 00:03:00,636
Vždy majú kde byť,

23
00:03:01,835 --> 00:03:03,076
na rozdiel odo mňa.

24
00:03:11,272 --> 00:03:15,872
........