1
00:00:00,159 --> 00:01:09,395
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:01,209 --> 00:00:02,628
<i>Našli látku,</i>

3
00:00:02,629 --> 00:00:04,496
<i>dříve označovanou jako
„Liquid X“,</i>

4
00:00:04,587 --> 00:00:07,377
<i>kterou měly
všechny oběti ve svém těle.</i>

5
00:00:07,424 --> 00:00:09,634
<i>Fatální dávka způsobuje infarkt.</i>

6
00:00:09,676 --> 00:00:13,636
Ta agentka FBI něco ví.

7
00:00:13,722 --> 00:00:15,812
Nedávno zrušila
všechny své bankovní účty

8
00:00:15,849 --> 00:00:19,389
a minulý týden si otevřela
offshorový účet.

9
00:00:19,436 --> 00:00:21,476
- Nemohou...
- Najděte něco!

10
00:00:21,521 --> 00:00:23,731
Už to nemůžu udělat.

11
00:00:26,776 --> 00:00:27,646
Jdu dovnitř.

12
00:00:27,736 --> 00:00:32,366
<i>Nevím, jestli jsem ho milovala,
nebo nenáviděla.</i>

13
00:00:33,825 --> 00:00:36,785
Cítila jsem se trochu ztracená.

14
00:00:36,870 --> 00:00:38,710
Vítej zpět, Wille Scotte.

15
00:00:39,831 --> 00:00:41,961
<i>Proč jsi to udělal?</i>

16
00:00:44,787 --> 00:00:48,632
<i>Slíbil jsi mi,
že mě nikdy neopustíš.</i>

17
00:00:49,841 --> 00:00:52,221
Mám tě ráda, tati.

18
00:00:53,636 --> 00:00:54,947
<i>Jestli chceš být tátovou přítelkyní,</i>

19
00:00:54,971 --> 00:00:56,931
<i>nevadí mi to.</i>

20
00:00:59,851 --> 00:01:01,601
Co se děje?

21
00:01:15,492 --> 00:01:18,287
Co kdybychom
si trochu zvedli náladu?

22
00:01:20,371 --> 00:01:21,961
Co bys řekla na to,

23
00:01:21,998 --> 00:01:25,294
kdybychom na tento případ
na jeden den zapomněli
........